Vivoryon Therapeutics N.V. akan Laporkan Keputusan Kewangan Separuh Tahun 2023 dan Kemajuan Operasi pada 7 September 2023

Vivoryon Therapeutics N.V. akan Lapor Keputusan Kewangan Setiap Tahun 2023 dan Kemajuan Operasi pada 7 September 2023

Halle (Saale) / Munich, Jerman, 31 Ogos 2023 – Vivoryon Therapeutics N.V. (Euronext Amsterdam: VVY; NL00150002Q7) (Vivoryon), sebuah syarikat peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada penemuan dan pembangunan ubat kecil molekul untuk mengubah aktiviti dan kestabilan protein yang diubah secara patologi, hari ini mengumumkan bahawa ia akan menerbitkan keputusan kewangannya bagi setengah tahun 2023 dan memberikan kemas kini korporat pada hari Khamis, 7 September 2023. Syarikat itu akan menganjurkan panggilan konferens dan webcast terbuka kepada orang ramai. Laporan itu akan boleh dimuat turun di laman web Syarikat (https://www.vivoryon.com/investors-news/financial-information/).

Butiran panggilan konferens
Tarikh: 7 September 2023
Masa: 03:00 petang CEST / 09:00 pagi EDT

Panggilan konferens itu akan boleh didapati melalui telefon dan webcast.
Siaran audio langsung webcast panggilan itu akan boleh didapati di laman web Vivoryon di: https://www.vivoryon.com/investors-news/news-and-events/presentations-webcasts/

Adalah dicadangkan peserta menelefon ke panggilan konferens 15 minit sebelum waktu bermula yang dijadualkan untuk mengelakkan sebarang kelewatan kehadiran.

###

Mengenai Vivoryon Therapeutics N.V.
Vivoryon adalah syarikat bioteknologi peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada pembangunan ubat molekul kecil inovatif. Didorong oleh semangat kami untuk sains dan inovasi yang mencabar, kami berusaha untuk mengubah kehidupan pesakit yang memerlukan yang menghidap penyakit serius. Kami memanfaatkan kepakaran mendalam kami dalam memahami pengubahsuaian selepas penterjemahan untuk membangunkan ubat yang mengubah aktiviti dan kestabilan protein yang diubah dalam set penyakit. Di luar program utama kami, varoglutamstat, yang berada dalam fasa 2 pembangunan klinikal untuk merawat penyakit Alzheimer, kami telah menubuhkan saluran pepejal molekul perencat oral yang boleh didapati untuk pelbagai indikasi termasuk kanser, penyakit radang dan fibrosis. www.vivoryon.com


Kenyataan Prospektif Vivoryon
Kenyataan akhbar ini termasuk kenyataan prospektif, termasuk, tanpa had, mengenai strategi perniagaan, rancangan dan objektif pengurusan untuk operasi masa depan Vivoryon Therapeutics N.V. (“Syarikat”), anggaran dan unjuran berkenaan dengan pasaran produk Syarikat dan ramalan serta kenyataan mengenai bila produk Syarikat mungkin tersedia. Perkataan seperti “menjangkakan,” “percaya,” “menganggarkan,” “menjangka,” “merancang,” “meramal,” “sepatutnya,” dan “akan” serta ungkapan serupa apabila berkaitan dengan Syarikat dimaksudkan untuk mengenal pasti kenyataan prospektif tersebut. Kenyataan prospektif ini bukan jaminan prestasi masa depan; sebaliknya ia berdasarkan Jangkaan Pengurusan semasa dan andaian mengenai peristiwa dan tren masa depan, ekonomi dan keadaan masa depan yang lain. Kenyataan prospektif itu melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui. Risiko dan ketidakpastian ini serta faktor lain boleh memberi kesan negatif material kepada hasil dan kesan kewangan rancangan dan peristiwa yang diterangkan di sini. Hasil, prestasi atau peristiwa sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan prospektif tersebut dan daripada jangkaan. Oleh itu, tidak ada kebergantungan yang tidak wajar yang harus diletakkan pada kenyataan prospektif sedemikian. Kenyataan akhbar ini tidak mengandungi faktor risiko. Faktor risiko tertentu yang mungkin memberi kesan kepada keputusan kewangan masa depan Syarikat dibincangkan dalam penyata kewangan tahunan Syarikat yang diterbitkan. Kenyataan akhbar ini, termasuk sebarang kenyataan prospektif, hanya sah pada tarikh kenyataan akhbar ini. Syarikat tidak menganggap sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat atau kenyataan prospektif yang terkandung di sini, kecuali sebarang maklumat yang dikehendaki untuk didedahkan menurut undang-undang.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Hubungan Pelabur
Stern IR
Julie Seidel
Tel: +1 212-698-8684
E-mel: SternIR-Vivoryon@sternir.com

Hubungan Media
Trophic Communications
Valeria Fisher
Tel: +49 175 8041816
E-mel: vivoryon@trophic.eu