Sono Group Menerima Surat Penentuan Tambahan daripada Staf Nasdaq

MUNICH, Jerman, 1 Sept. 2023 – Pada 28 Ogos 2023, syarikat teknologi solar Sono Group N.V. (NASDAQ: SEV) (“Syarikat”) telah menerima surat penentuan kakitangan (”Surat”) daripada kakitangan (“Kakitangan”) The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) yang menyatakan bahawa pada 20 Mac 2023, Kakitangan telah memaklumkan Syarikat bahawa harga bida sekuriti disenaraikannya telah ditutup pada kurang daripada $1 setiap saham dalam tempoh 30 hari perniagaan berturut-turut sebelum ini, dan hasilnya, tidak mematuhi Peraturan Penyenaraian 5450(a)(1). Oleh itu, menurut Peraturan Penyenaraian 5810(c)(3)(A), Syarikat diberi tempoh 180 hari kalendar, atau sehingga 18 September 2023, untuk mematuhi semula Peraturan tersebut. Surat itu seterusnya menyatakan bahawa selama 12 hari perdagangan berturut-turut, harga bida penutupan saham biasa Syarikat telah berada di bawah $0.10 dan bahawa, sewajarnya, menurut Peraturan Penyenaraian 5810(c)(3)(A)(iii), perkara ini berfungsi sebagai asas tambahan untuk menyahsenarai sekuriti Syarikat daripada Nasdaq.

Selain itu, Surat merujuk kepada perletakan jawatan empat daripada lima ahli lembaga pengawas Syarikat pada April 2023, termasuk semua ahlinya yang bebas, dan menyatakan bahawa Syarikat tidak lagi memenuhi keperluan jawatankuasa audit untuk penyenaraian berterusan di Nasdaq yang ditetapkan dalam Peraturan Penyenaraian 5605(c)(2) dan bahawa, sebagai itu, perkara ini seterusnya berfungsi sebagai asas tambahan untuk menyahsenarai sekuriti Syarikat daripada Nasdaq.

Sebelum ini, Syarikat telah mengeluarkan siaran akhbar dan mendedahkan dalam Borang 6-K kegagalannya untuk memenuhi keperluan penyenaraian berterusan di Nasdaq seperti berikut: (i) pada 22 Mac 2023, keperluan harga bida minimum $1 setiap saham yang ditetapkan dalam Peraturan Penyenaraian 5450(a)(1); (ii) pada 21 April 2023, keperluan jawatankuasa audit menurut Peraturan Penyenaraian 5605(c)(2)(A); dan (iii) pada 8 Mei 2023, keperluan Peraturan Penyenaraian 5250(c)(1) untuk mengemukakan Laporan Tahunan Borang 20-F Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 (“2022 20-F”) tepat pada masanya.

Selanjutnya, pada 18 Julai 2023, Syarikat mengeluarkan siaran akhbar dan mendedahkan dalam Borang 6-K penerimaan notis bertulis daripada Nasdaq pada 12 Julai 2023 (“Notis”) yang menyatakan bahawa Kakitangan telah menentukan bahawa sekuriti Syarikat akan disahsenarai daripada Nasdaq menurut Peraturan Penyenaraian 5101, 5110(b) dan IM-5101-1 merujuk, antara perkara lain, permohonan Syarikat kepada mahkamah insolvensi Munich, Jerman, untuk membenarkan pembukaan prosiding pentadbiran kendiri berkenaan dengan Syarikat menurut Seksyen 270 et seqq. Kod Insolvensi Jerman. Permohonan untuk prosiding pentadbiran kendiri telah dibuat dan didedahkan oleh Syarikat pada 15 Mei 2023. Notis seterusnya menyatakan bahawa dagangan saham biasa Syarikat akan digantung pada permulaan perniagaan pada 21 Julai 2023, dan Borang 25-NSE akan difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (”SEC”), yang akan mengeluarkan sekuriti Syarikat daripada penyenaraian dan pendaftaran di Nasdaq. Notis juga menyatakan bahawa kegagalan Syarikat untuk mengemukakan 2022 Borang 20-F tepat pada masanya seperti yang dikehendaki di bawah Peraturan Penyenaraian 5250(c)(1) berfungsi sebagai asas tambahan dan berasingan untuk penyahsenaraian.

Syarikat telah meminta pendengaran sebelum Panel Pendengaran Nasdaq untuk merayu penentuan penyahsenaraian Kakitangan pada 12 Julai 2023, dan bercadang untuk membentangkan pandangannya dan langkah-langkah yang dirancang untuk membetulkan kekurangan yang disebut di sini dalam pendengarannya dengan Panel Pendengaran Nasdaq.

HUBUNGI

Akhbar:
press@sonomotors.com | www.sonomotors.com/press

Pelabur:

ir@sonomotors.com | ir.sonomotors.com

PENYATAAN MASADepan

Siaran akhbar ini mengandungi penyataan masa depan. Perkataan “jangka”, “antisipasi”, “cadang”, “anggar”, “ramal”, “projek”, “sasaran”, “akan” dan ungkapan serupa (atau negatifnya) mengenal pasti sesetengah penyataan masa depan ini. Penyataan masa depan ini adalah penyataan mengenai niat, kepercayaan, atau jangkaan semasa Syarikat. Penyataan masa depan melibatkan risiko intrinsik yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan kontinjensi kerana ia berkaitan dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang mungkin atau mungkin tidak berlaku pada masa depan dan boleh menyebabkan keputusan, prestasi, atau pencapaian sebenar Syarikat berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh penyataan masa depan tersebut. Risiko, ketidakpastian dan andaian ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada risiko, ketidakpastian dan andaian yang dinyatakan dalam pengemukaan Syarikat kepada SEC, yang boleh diakses di laman web SEC di www.sec.gov dan di laman web kami di ir.sonomotors.com. Banyak risiko dan ketidakpastian ini berkaitan dengan faktor yang berada di luar keupayaan Syarikat untuk mengawal atau anggarkan dengan tepat, seperti tindakan pengawal selia dan faktor lain. Oleh itu, pembaca tidak sepatutnya bergantung sepenuhnya kepada penyataan ini, terutamanya tidak berkaitan dengan sebarang kontrak atau keputusan pelaburan. Kecuali diwajibkan oleh undang-undang, Syarikat menganggap tiada kewajipan untuk mengemas kini sebarang penyataan masa depan sedemikian.