Perdana Menteri Iceland mengadakan mogok kerja atas bayaran sama rata wanita dan keganasan berdasarkan jantina

Perdana Menteri Iceland pergi mogok kerja membantah diskriminasi gender.

Perdana Menteri Katrin Jakobsdóttir menyertai wanita seluruh negara dalam demonstrasi kebangsaan terhadap diskriminasi upah dan keganasan berdasarkan jantina.

“Kami belum mencapai matlamat penuh kesamarataan jantina dan kami masih berhadapan dengan jurang upah berdasarkan jantina, yang tidak dapat diterima pada tahun 2023,” kata Jakobsdóttir kepada media mbl.is.

Protes kebangsaan, dirujuk sebagai “mogok wanita,” merupakan hari penuh pertama ketiadaan wanita secara meluas dari tenaga kerja sejak tahun 1975.

“Saya tidak akan bekerja pada hari ini, seperti saya jangka semua wanita [di kabinet] akan lakukan juga,” kata Jakobsdóttir.

Protes asal bertujuan untuk menekankan pentingnya wanita dalam tenaga kerja dan mendesak pengakhiran jurang upah antara pekerja wanita dan lelaki.

Wanita di Iceland menerima kira-kira 10% kurang purata berbanding rakan lelaki mereka, mengikut Forum Ekonomi Dunia.

Sebagai pergerakan hak wanita Iceland membuat lebih banyak kemajuan dalam kempen mereka, skop dan makna protes telah diperluaskan untuk memasukkan isu-isu lain.

“Kami masih berhadapan keganasan berdasarkan jantina, yang telah menjadi keutamaan kerajaan saya untuk ditangani,” kata Jakobsdóttir.

Iceland secara konsisten menduduki tempat teratas negara paling sama taraf jantina di dunia dari segi pendidikan, pekerjaan dan penjagaan kesihatan.

Kabinet Jakobsdóttir mengekalkan bilangan lelaki dan wanita yang sama dan parlimen kebangsaan Iceland berada hanya di bawah 50% wanita.

Mogok wanita Iceland terdahulu telah melancarkan protes serupa di negara Eropah lain.