LIZHI INC. Umumkan Rancangan untuk Lakukan Perubahan Nisbah ADS

GUANGZHOU, China, 1 September 2023 – LIZHI INC. (“LIZHI” atau “Syarikat” atau “Kami”) (NASDAQ: LIZI), sebuah platform hiburan dan sosial berasaskan audio, hari ini mengumumkan bahawa ia merancang untuk mengubah nisbah American Depositary Shares (“ADS”) kepada saham biasa Kelas A daripada satu (1) ADS mewakili dua puluh (20) saham biasa Kelas A kepada satu (1) ADS mewakili dua ratus (200) saham biasa Kelas A.

Perubahan nisbah ini akan mempunyai kesan yang sama seperti pemecahan saham songsang satu lawan sepuluh untuk pemegang ADS LIZHI. Tiada perubahan kepada saham biasa Kelas A LIZHI yang mendasari, dan tiada saham biasa Kelas A akan diterbitkan atau dibatalkan berkaitan dengan perubahan nisbah ini. Kesan perubahan nisbah ke atas harga dagangan ADS di Pasaran Modal Nasdaq dijangka berlaku pada pembukaan perniagaan pada 20 September 2023. Pemegang ADS tidak perlu mengambil sebarang tindakan berkaitan dengan perubahan nisbah ini, kerana perubahan akan dilakukan dalam buku-buku depositari ADS. Berikutan perubahan nisbah, ADS LIZHI akan terus didagangkan di Pasaran Modal Nasdaq di bawah simbol “LIZI”.

Tiada ADS baharu pecahan akan diterbitkan berkaitan dengan perubahan dalam Nisbah ADS. Sebaliknya, hak pecahan kepada ADS baharu akan digabungkan dan dijual oleh bank depositari, dan hasil tunai bersih daripada penjualan hak kepada ADS pecahan (selepas ditolak yuran, cukai, dan perbelanjaan) akan diedarkan kepada pemegang ADS yang berkenaan oleh bank depositari.

Hasil daripada perubahan dalam nisbah ADS, harga ADS dijangka meningkat secara proporsional, walaupun Syarikat tidak dapat memberi jaminan bahawa harga ADS selepas perubahan nisbah ADS akan sama atau lebih daripada sepuluh kali ganda harga ADS sebelum perubahan.

Mengenai LIZHI INC.

LIZHI INC. telah mewujudkan ekosistem sosial audio yang komprehensif dengan kehadiran global. Syarikat bertujuan untuk memenuhi minat pengguna dalam hiburan audio dan rangkaian sosial melalui portfolio produknya. LIZHI INC. membayangkan ekosistem audio di mana semua orang boleh disambungkan dan berinteraksi melalui suara. LIZHI INC. telah disenaraikan di Nasdaq sejak Januari 2020.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://ir.lizhi.fm.

Penafian Pernyataan Selamat

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif. Pernyataan ini dibuat di bawah peruntukan “pelabuhan selamat” Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Swasta A.S. 1995. Pernyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk pernyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Syarikat, adalah pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif melibatkan risiko tidak pasti yang melekat dan pelbagai faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang terkandung dalam mana-mana pernyataan prospektif, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: matlamat dan strategi LIZHI; pembangunan perniagaan, keputusan operasi dan keadaan kewangan masa depan LIZHI; jangkaan pertumbuhan pasaran audio dalam talian; jangkaan kadar mendapatkan pengguna aktif, terutamanya pengguna membayar; keupayaan LIZHI untuk menjana pendapatan daripada pengguna; turun naik dalam keadaan ekonomi dan perniagaan am di China dan pasaran luar negara; kesan COVID-19 kepada operasi perniagaan LIZHI dan ekonomi di China dan tempat lain secara umum; sebarang perubahan buruk dalam undang-undang, peraturan, peraturan, dasar atau garis panduan yang terpakai kepada LIZHI; dan andaian yang mendasari atau berkaitan dengan mana-mana daripada yang tersebut di atas. Dalam beberapa kes, pernyataan prospektif boleh dikenal pasti melalui perkataan atau frasa seperti “mungkin,” “akan,” “jangkaan,” “menjangkakan,” “anggaran,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “berpotensi,” “terus,” “kemungkinan besar” atau ungkapan prospektif lain. Maklumat lanjut mengenai risiko, ketidakpastian atau faktor-faktor ini dimasukkan dalam pengemukaan Syarikat kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah setakat tarikh siaran akhbar ini, dan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat tersebut, kecuali dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

Di China:

LIZHI INC.
Jabatan IR
Tel: +86 (20) 8381-8791
E-mel: ir@lizhi.fm

The Piacente Group, Inc.
Jenny Cai
Tel: +86 (10) 6508-0677
E-mel: Lizhi@tpg-ir.com

Di Amerika Syarikat:

The Piacente Group, Inc.
Brandi Piacente
Tel: +1-212-481-2050
E-mel: Lizhi@tpg-ir.com