KE Holdings Inc. Umumkan Keputusan Kewangan Suku Kedua 2023 Tidak Diaudit, Pembesaran dan Lanjutan Program Pembelian Semula Saham dan Dividen Tunai Khas

BEIJING, 31 Ogos 2023 — KE Holdings Inc. (“Beike” atau “Syarikat”) (NYSE: BEKE dan HKEX: 2423), platform dalam talian dan luar talian bersepadu terkemuka untuk transaksi dan perkhidmatan perumahan, hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diauditnya bagi suku kedua berakhir 30 Jun 2023, pembesaran dan lanjutan program pembelian semula saham dan dividen tunai khas.

Perkembangan Perniagaan dan Kewangan Utama bagi Suku Kedua 2023

 • Jumlah nilai transaksi (GTV)1 ialah RMB780.6 bilion (AS$107.6 bilion), peningkatan 22.1% tahun ke tahun. GTV transaksi rumah sedia ada ialah RMB456.5 bilion (AS$63.0 bilion), peningkatan 16.0% tahun ke tahun. GTV transaksi rumah baharu ialah RMB295.0 bilion (AS$40.7 bilion), peningkatan 32.4% tahun ke tahun. GTV pengubahsuaian dan perabot rumah ialah RMB3.4 bilion (AS$0.5 bilion), berbanding RMB1.3 bilion pada tempoh yang sama pada 2022. GTV perkhidmatan baru muncul dan lain-lain ialah RMB25.6 bilion (AS$3.5 bilion), peningkatan 16.6% tahun ke tahun.
 • Hasil bersih ialah RMB19.5 bilion (AS$2.7 bilion), peningkatan 41.4% tahun ke tahun.
 • Pendapatan bersih ialah RMB1,300 juta (AS$179 juta). Pendapatan bersih terlaras2 ialah RMB2,364 juta (AS$326 juta).
 • Bilangan kedai ialah 43,000 pada 30 Jun 2023, stabil berbanding setahun lalu. Bilangan kedai aktif3 ialah 41,076 pada 30 Jun 2023, agak rata berbanding setahun lalu.
 • Bilangan ejen ialah 435,813 pada 30 Jun 2023, peningkatan 5.0% dari setahun lalu. Bilangan ejen aktif4 ialah 409,054 pada 30 Jun 2023, peningkatan 7.6% dari setahun lalu.
 • Pengguna bulanan aktif mudah alih (MAU)5 purata 48.0 juta pada suku kedua 2023, berbanding 43.0 juta pada tempoh yang sama pada 2022.

Encik Stanley Yongdong Peng, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif Beike, mengulas, “Dengan pemulihan pasaran hartanah kediaman dan perumahan China, pada separuh pertama 2023, keputusan operasi dan kewangan kami menunjukkan peningkatan yang bermakna berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Keputusan kami juga disokong oleh fokus kami untuk mengekalkan penyedia perkhidmatan semasa pembetulan pasaran, pengurangan kos yang berkesan dan keupayaan kami untuk meningkatkan kecekapan di seluruh syarikat. Pada masa yang sama, kami dengan cepat memperluaskan perniagaan baru muncul kami, mencapai kemajuan dalam kualiti, skala dan prestasi ekonomi dalam perkhidmatan pengubahsuaian dan perabot rumah, serta pembangunan yang kukuh dan peningkatan kecekapan dalam perkhidmatan sewaan kami. Gabungan inisiatif ini meletakkan kami dalam kedudukan yang kukuh untuk merebut peluang yang semakin meningkat semasa pemulihan pasaran dan memudahkan keupayaan kami untuk, sekali lagi, mengatasi prestasi pasaran.”

“Permintaan pengguna dalam sektor perkhidmatan perumahan sebahagian besarnya beralih daripada ‘pembelian rumah’ kepada ‘hidup lebih baik’. Sebagai respons kepada keperluan pengguna yang berubah, pada bulan Julai, kami menaik taraf strategi korporat kami kepada ‘Satu Badan, Tiga Sayap,’ dengan menambah Beihaojia sebagai sayap ketiga untuk memudahkan peningkatan bekalan untuk rumah baharu. Strategi disemak semula kami bertujuan untuk penjajaran produk dan perkhidmatan kami yang lebih baik dengan keperluan pengguna yang tidak terpenuhi. Kami kini meliputi spektrum industri perumahan yang lebih luas yang merangkumi bidang rumah itu sendiri, transaksi perumahan, harta sewaan, dan pengubahsuaian dan perabot rumah. Premium kualiti yang kami sediakan dalam setiap kategori perkhidmatan ini akan mewujudkan peluang pertumbuhan tambahan sambil mendorong pembangunan industri yang mampan dan sihat. Kami juga akan memberdayakan penyedia perkhidmatan kami selanjutnya untuk berkhidmat sebagai jambatan kepada kehidupan yang lebih baik dalam komuniti dan membantu mereka mencapai pemenuhan kerjaya mereka. Kami berada di kaki bukit gunung seterusnya dalam misi kami untuk memajukan misi kami tentang ‘Perkhidmatan Terpuji, Kegembiraan Hidup,’ dan kami menantikan perjalanan yang menarik di hadapan,” kata Encik Peng mengakhiri kenyataannya.

Encik Tao Xu, Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan Beike, menambah, “Pada suku kedua tahun ini, pasaran perumahan China mengekalkan momentum pemulihannya, walaupun kadarnya lebih sederhana berbanding lonjakan pada suku pertama, yang sebahagian besarnya didorong oleh permintaan tertahan. Kami berjaya memanfaatkan pemulihan pasaran, disebabkan dedikasi konsisten kami untuk meningkatkan keupayaan penyedia perkhidmatan kami, mengoptimumkan kecekapan operasi, dan memupuk pertumbuhan perniagaan baru muncul kami. GTV kami tumbuh sebanyak 22.1% tahun ke tahun kepada RMB780.6 bilion, manakala hasil bersih meningkat sebanyak 41.4% kepada RMB19.5 bilion. Selain itu, penyempurnaan strategik struktur kos dan perbelanjaan kami juga menyumbang kepada peningkatan keuntungan kami. Pendapatan bersih kami untuk suku kedua berjumlah RMB1,300 juta, berbanding kerugian bersih RMB1,866 juta pada tempoh yang sama pada 2022, manakala pendapatan bersih bukan GAAP ialah RMB2,364 juta pada suku ini, berbanding kerugian bersih RMB619 juta pada tempoh yang sama pada 2022. Ketika kami mendaki ke gunung seterusnya, kami bertekad untuk mengekalkan kunci kira-kira yang sihat dan kukuh serta memastikan peruntukan modal yang cekap, mendorong Syarikat ke hadapan dalam sektor perkhidmatan perumahan yang luas menuju pertumbuhan yang lebih besar. Rizab tunai yang kukuh dan pengurusan kewangan berhemat kami membolehkan kami secara proaktif mengejar inisiatif pulangan pemegang saham. Sebagai syarikat yang memberi tumpuan kepada mewujudkan nilai jangka panjang untuk pemegang saham kami, kami kekal komited untuk meningkatkan nilai pemegang saham, dan berharap dapat memberikan pulangan pemegang saham yang berterusan ketika kami berusaha mencapai kejayaan pada masa depan.”

Keputusan Kewangan Suku Kedua 2023

Hasil Bersih

Hasil bersih meningkat sebanyak 41.4% kepada RMB19.5 bilion (AS$2.7 bilion) pada suku kedua 2023 daripada RMB13.8 bilion pada tempoh yang sama pada 2022. Peningkatan ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan jumlah GTV. Jumlah GTV meningkat sebanyak 22.1% kepada RMB780.6 bilion (AS$107.6 bilion) pada suku kedua 2023 daripada RMB639.5 bilion pada tempoh yang sama pada 2022, yang terutamanya disebabkan oleh pemulihan pasaran berkaitan perumahan akibat pelonggaran sekatan pengawalan COVID-19, dan keupayaan operasi Syarikat yang terus meningkat membantu kami memanfaatkan angin pemulihan pasaran, serta perkembangan perniagaan pengubahsuaian dan perabot rumah Syarikat.

 • Hasil bersih daripada perkhidmatan transaksi rumah sedia ada meningkat sebanyak 15.9% kepada RMB6.4 bilion (AS$0.9 bilion) pada suku kedua 2023, berbanding RMB5.5 bilion pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan oleh peningkatan GTV transaksi rumah sedia ada sebanyak 16.0% kepada RMB456.5 bilion (AS$63.0 bilion) pada suku kedua 2023 daripada RMB393.5 bilion pada tempoh yang sama pada 2022.

  (i) hasil komisen meningkat sebanyak 11.0% kepada RMB5.1 bilion (AS$0.7 bilion) pada suku kedua 2023 daripada RMB4.6 bilion pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan oleh peningkatan GTV transaksi rumah sedia ada yang dilayani oleh kedai Lianjia sebanyak 9.7% kepada RMB179.4 bilion (AS$24.7 bilion) pada suku kedua 2023 daripada RMB163.5 bilion pada tempoh yang sama pada 2022; dan

  (ii) hasil yang diperoleh daripada perkhidmatan platform, perkhidmatan francais dan perkhidmatan nilai tambah lain, yang sebahagian besarnya dicaj kepada kedai dan ejen yang disambungkan ke platform Syarikat, meningkat sebanyak 40.4% kepada RMB1.3 bilion (AS$0.2 bilion) pada suku kedua 2023, daripada RMB0.9 bilion pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan oleh peningkatan 20.5% GTV transaksi rumah sedia ada yang dilayani oleh ejen yang disambungkan ke platform Syarikat kepada RMB277.1 bilion (AS$38.2 bilion) pada suku kedua 2023 daripada RMB229.9 bilion pada tempoh yang sama pada 2022.

 • Hasil bersih daripada perkhidmatan transaksi rumah baharu meningkat sebanyak 30.4% kepada RMB8.7 bilion (AS$1.2 bilion) pada suku kedua 2023 daripada RMB6.7 bilion pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan oleh peningkatan GTV transaksi rumah baharu sebanyak 32.4% kepada RMB295.0 bilion (AS$40.7 bilion) pada suku kedua 2023 daripada RMB222.7 bilion pada tempoh yang sama pada 2022. Antaranya, GTV transaksi rumah baharu yang diselesaikan di platform Beike melalui ejen yang disambungkan, pasukan jualan khusus dengan kepakaran