Yayasan ASEAN dan Microsoft Melancarkan Program AI TEACH untuk ASEAN bagi Membentuk Masa Depan Teknologi Wilayah – ASEAN Foundation and Microsoft Launch AI TEACH for ASEAN Programme to Shape the Region’s Tech Future

(SeaPRwire) –   JAKARTA, Indonesia , Jan. 30, 2024 — Kemajuan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) di seluruh ASEAN telah menjadi daya pendorong yang menentukan dan diramalkan akan menyumbang lebih USD 1 trillion kepada KDNK wilayah ini menjelang 2030.[1] Dengan landskap digital yang terus berkembang, keperluan untuk mempersiapkan tenaga kerja bagi cabaran dan peluang di era baharu AI ini tidak pernah lebih penting.


Menyedari peranan penting kemahiran AI dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberdayakan pekerja dan pemohon kerja untuk memperkasakan kerjaya dan perniagaan mereka, Yayasan ASEAN dan Microsoft telah melancarkan program bertajuk AI TEACH yang bertujuan membentuk masa depan teknologi wilayah ini di mana kecekapan AI menjadi asas kejayaan.

Dalam kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan tempatan, institusi tenaga kerja, dan kerajaan, AI TEACH bertujuan untuk memberi impak besar ke atas hasil pekerjaan dan pendidikan bagi individu yang ingin meningkatkan kemahiran diri. Usaha bersama ini bertujuan memanfaatkan kuasa AI dan teknologi lain, akhirnya meningkatkan hasil ekonomi bagi tenaga kerja.

Program AI TEACH untuk ASEAN bertujuan memberikan latihan kecekapan AI kepada 6,200 pendidik Teknologi Pendidikan dan Latihan Vokasional (TVET) di ASEAN, dengan fokus kepada Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan Microsoft AI Trainer Toolkit, program ini akan memberdayakan pendidik untuk mengajar konsep AI secara berkesan dan memperkenalkan Microsoft dan LinkedIn Career Essentials in Generative AI kepada pelajar, membolehkan mereka memperoleh kemahiran asas untuk menyelesaikan kursus dan mendapatkan sijil.

Dr. Piti Srisangnam, Pengarah Eksekutif Yayasan ASEAN, menyatakan rasa gembiranya tentang kerjasama ini, dengan menekankan peranan pentingnya dalam selari dengan matlamat Pelan Induk Digital ASEAN 2025, dengan berkata “Program AI TEACH untuk ASEAN oleh Microsoft dan Yayasan ASEAN merupakan bukti komitmen kami untuk memberdayakan belia, meningkatkan kemahiran mereka, dan meletakkan mereka sebagai pemangkin kemajuan wilayah. Dengan menggalakkan inovasi dan memberikan kemahiran AI yang praktikal, kami bertujuan memberikan sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi dan teknologi ASEAN.”

Matlamat akhir program AI TEACH untuk ASEAN adalah membantu 400,000 individu di Indonesia dan Malaysia mendapat peluang pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik sambil membawa perubahan positif kepada sistem TVET dengan mengintegrasikan kemahiran AI untuk selari dengan keperluan industri terkini.

Program ini akan mencapai matlamat ini dengan melaksanakan beberapa aktiviti utama. Aktiviti pertama adalah latihan guru TVET di seluruh sepuluh negara ASEAN melalui kerjasama dengan mesyuarat pegawai kanan pendidikan ASEAN dan Sekretariat ASEAN, memastikan perhatian dan sokongan kerajaan. Di Indonesia dan Malaysia, pengajar TVET akan menyalurkan latihan kemahiran AI kepada pelajar melalui MOU dengan TVET.

Menyokong latihan guru, hackathon peringkat negara akan dilaksanakan di Indonesia dan Malaysia, membawa kepada hackathon serantau yang dianjurkan di Indonesia, yang bertujuan menggalakkan semangat kalangan pengajar untuk mengintegrasikan kepakaran mereka dalam AI Generatif ke dalam kaedah pengajaran. Akhirnya, mesyuarat dasar TVET serantau mengenai kemahiran AI juga akan diadakan untuk menjemput pembuat dasar, pakar AI, dan pertubuhan bukan kerajaan untuk berkongsi pengalaman dan amalan terbaik.

Andrea Della Mattea, Presiden Microsoft di ASEAN, berkongsi, “Kami gembira bekerjasama dengan Yayasan ASEAN, Yayasan Plan International Indonesia dan Biji-biji untuk memastikan semua mempunyai kemahiran untuk maju di era penuh cabaran AI ini. Bersama, kami menutup jurang kemahiran, memberikan peluang kejayaan, membolehkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memberdayakan para entrepreneur esok hari – hari ini!”

Dengan rapat bekerjasama dengan Microsoft, Yayasan ASEAN akan membantu menyelia pelaksanaan program AI TEACH untuk Indonesia dan Malaysia yang akan diterajui oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan Inisiatif Biji-biji dengan pendekatan berteraskan negara untuk menangani keperluan dan konteks unik setiap negara.

Walaupun YPII dan Inisiatif Biji-biji mengambil alih peranan utama di Indonesia dan Malaysia masing-masing, Yayasan ASEAN akan memberi tumpuan untuk menganjurkan mesyuarat dasar serantau mengenai Kemahiran AI dan menganjurkan hackathon serantau.

Mengenai Yayasan ASEAN

Tiga dekad selepas penubuhan ASEAN, pemimpin ASEAN menyedari bahawa: masih wujud ketidaksetaraan kemakmuran bersama, kesedaran ASEAN dan hubungan di kalangan rakyat ASEAN. Atas kebimbangan ini, pemimpin ASEAN menubuhkan Yayasan ASEAN di Jakarta, Indonesia, pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-30 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 15 Disember 1997. Yayasan ASEAN adalah sebuah organisasi untuk dan atas nama rakyat ASEAN. Yayasan wujud kerana satu visi: membina Komuniti ASEAN yang kohesif dan makmur. Sebagai badan ASEAN, Yayasan diberi amanah untuk menyokong ASEAN terutamanya dalam mempromosikan kesedaran, identiti, interaksi, dan pembangunan rakyat ASEAN.

NOTA UNTUK PENYUNTING

Untuk pertanyaan media dan maklumat lanjut, sila hubungi:
Anthoni Octaviano, Yayasan ASEAN,

[1] Kearney. 2020. Al is integral to Southeast Asia’s future, but it is still in an early stage. Retrieved from:  

 

Artikel ini disediakan oleh pembekal kandungan pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberi sebarang waranti atau perwakilan berkaitan dengannya.

Sektor: Top Story, Berita Harian

SeaPRwire menyampaikan edaran siaran akhbar secara masa nyata untuk syarikat dan institusi, mencapai lebih daripada 6,500 kedai media, 86,000 penyunting dan wartawan, dan 3.5 juta desktop profesional di seluruh 90 negara. SeaPRwire menyokong pengedaran siaran akhbar dalam bahasa Inggeris, Korea, Jepun, Arab, Cina Ringkas, Cina Tradisional, Vietnam, Thai, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Perancis, Sepanyol, Portugis dan bahasa-bahasa lain.