Penyakit Lyme Paling Banyak Dalam Kumpulan Umur 51-60 Pada Tempoh 2018-2022

Health26 Lyme Disease Most Common in the Age Group 51-60 in the Period 2018-2022

Malaise dan Keletihan dan Diagnosis Berkaitan Tisu-lembut Lebih Biasa dalam Pesakit Penyakit Lyme Berbanding Semua Pesakit, mengikut Kajian FAIR Health

NEW YORK, Oct. 17, 2023 — Pada tempoh 2018-2022, lebih banyak baris tuntutan penyakit Lyme telah diajukan untuk individu dalam kumpulan umur 51-60 berbanding mana-mana kumpulan umur yang lain, mengikut infografik berdasarkan tuntutan insurans persendirian dan dikeluarkan hari ini oleh FAIR Health.1 Individu berumur 51 hingga 60 menyumbang 23.5 peratus baris tuntutan penyakit Lyme, berbanding 18.8 peratus dalam kumpulan umur seterusnya iaitu 41-50. Kumpulan umur yang tinggal, dengan peratusan baris tuntutan penyakit Lyme mereka ialah 31-40 (14.1 peratus), 19-30 (14.0 peratus), 61-70 (13.9 peratus), 0-18 (11.3 peratus) dan melebihi 70 (4.3 peratus).


Lyme Disease: An Ongoing Concern, A FAIR Health Infographic, October 2023

Temuan-temuan ini dan yang lain mengenai penyakit berjangkit nyamuk ini telah ditarik daripada pangkalan data bebas tidak berpihak FAIR Health yang terbesar di negara, mengandungi lebih 42 bilion rekod tuntutan kesihatan persendirian, sumber terbesar jenisnya di negara. Antara temuan utama yang lain:

  • Untuk mengenal pasti diagnosis kemudian yang berkaitan dengan penyakit Lyme, FAIR Health meneliti kohort pesakit Lyme yang signifikan dari 2018 hingga 2022, membandingkan kekerapan diagnosis tertentu di kalangan pesakit Lyme berbanding keseluruhan pesakit dalam kohort. Analisis itu mendapati bahawa, di semua kumpulan umur kecuali mereka melebihi 80 tahun, malaise dan keletihan serta diagnosis berkaitan tisu-lembut lebih biasa di kalangan pesakit Lyme berbanding populasi pesakit keseluruhan.
  • Kekerapan penyakit Lyme berbeza mengikut musim apabila membandingkan kawasan luar bandar dan bandar. Dari 2018 hingga 2022, baris tuntutan dengan diagnosis penyakit Lyme mencapai puncak kebangsaan pada Jun dan Julai setiap tahun. Semasa bulan-bulan panas ini, kawasan luar bandar pada purata mempunyai bahagian baris tuntutan yang lebih besar yang berkaitan dengan diagnosis penyakit Lyme berbanding kawasan bandar. Dari November hingga April, bagaimanapun, baris tuntutan dengan diagnosis penyakit Lyme lebih kerap berlaku di kawasan bandar berbanding luar bandar.
  • Pada 2018, negeri-negeri dengan bahagian terbesar baris tuntutan dengan diagnosis penyakit Lyme sebagai peratusan kesemua diagnosis di negeri itu, dari tertinggi ke terendah ialah New Jersey, North Carolina, Rhode Island, Connecticut dan Massachusetts.
  • Sebaliknya, pada 2022, negeri-negeri teratas penyakit Lyme, dari tertinggi ke terendah ialah New Jersey, Vermont, Connecticut, Pennsylvania dan Rhode Island. North Carolina dan Massachusetts tidak lagi disenaraikan, manakala Vermont dan Pennsylvania menyertai senarai itu. Connecticut naik dari tempat keempat ke ketiga, manakala Rhode Island jatuh dari tempat ketiga ke kelima.

Presiden FAIR Health, Robin Gelburd berkata, “Penyakit Lyme masih menjadi isu kesihatan awam yang mendesak. FAIR Health akan terus menggunakan simpanannya data tuntutan untuk menyediakan wawasan yang boleh digunakan dan relevan kepada pemangku kepentingan kesihatan yang ingin memahami penyakit ini dengan lebih mendalam.”

Untuk melihat infografik, klik di sini.

Ikuti kami di Twitter @FAIRHealth

Mengenai FAIR Health
FAIR Health ialah sebuah pertubuhan bebas tidak berpihak kebangsaan yang layak sebagai pertubuhan amal di bawah seksyen 501(c)(3) kod cukai persekutuan. Ia didedikasikan untuk membawa transparansi kepada kos kesihatan dan maklumat insurans kesihatan melalui produk data, sumber pengguna dan sokongan penyelidikan sistem kesihatan. FAIR Health mempunyai koleksi tuntutan insurans persendirian terbesar di negara ini, mengandungi lebih 42 bilion rekod tuntutan dan meningkat pada kadar lebih 2 bilion rekod setahun. FAIR Health melisensi data persendiriannya dan produk data—termasuk modul piawaian, visualisasi data, analisis khusus dan indeks pasaran—kepada insurans komersial dan pengguna sendiri, majikan, pembekal, hospital dan sistem kesihatan, agensi kerajaan, penyelidik dan yang lain. Disahkan oleh Pusat Perkhidmatan Medicaid dan Medicare (CMS) sebagai Entiti Berkelayakan Kebangsaan, FAIR Health juga menerima data mewakili pengalaman semua individu yang berdaftar dalam Medicare Tradisi Bahagian A, B dan D; FAIR Health menyertakan data tuntutan persendirian dalam pangkalan datanya, data bagi peserta Medicare Advantage. FAIR Health boleh menghasilkan laporan analisis dan produk data berasaskan data tuntutan gabungan Medicare dan persendirian untuk kerajaan, pembekal, penanggung dan pengguna berkelayakan yang lain. Sistem FAIR Health untuk memproses dan menyimpan maklumat kesihatan peribadi telah mendapat pensijilan HITRUST CSF dan mencapai kepatuhan AICPA SOC 2 Jenis 2 dengan memenuhi keperluan keselamatan data yang ketat piawaian ini. Sebagai bukti kebolehpercayaan dan objektif data FAIR Health, data itu telah dimasukkan dalam statut dan peraturan di seluruh negara dan ditetapkan sebagai sumber data rasmi, neutral bagi pelbagai program kesihatan negeri termasuk program pampasan pekerja dan perlindungan kecederaan peribadi (PIP). Data FAIR Health berfungsi sebagai titik rujukan rasmi menyokong undang-undang tertentu negeri yang melindungi pengguna terhadap bil perkhidmatan luar jaringan dan kecemasan yang mengejutkan. FAIR Health juga menggunakan pangkalan datanya untuk menyokong laman sesawang percuma yang tersedia dalam bahasa Inggeris dan Sepanyol, membolehkan pengguna menganggarkan dan merancang perbelanjaan kesihatan mereka serta menawarkan platform pendidikan yang kaya mengenai insurans kesihatan. Aplikasi mudah alih bahasa Inggeris/Sepanyol menawarkan platform pendidikan yang sama dalam format ringkas dan menghubungkan kepada alat anggaran kos. Laman web ini dipuji oleh Sidang Kemuncak Putih mengenai Pendedahan Pintar, Agensi Penyelidikan dan Kualiti Kesihatan (AHRQ), URAC, Anugerah Kepemimpinan eHealthcare, appPicker, Employee Benefit News dan Kiplinger’s Personal Finance. FAIR Health juga dinamakan sumber utama untuk pesakit dalam buku Dr. Elisabeth Rosenthal An American Sickness: Kesakitan Amerika.