Pengasas Sahabat Sudhin Shahani dan Pengerusi Carl Albert Membeli Saham SRFM di Pasaran Terbuka

1445 Surf Air Mobility Co-Founder Sudhin Shahani and Chairman Carl Albert Purchase SRFM Shares in the Open Market

LOS ANGELES– September 20, 2023 — Surf Air Mobility Inc. (NYSE:SRFM), sebuah platform mobiliti udara serantau yang bertujuan untuk menghubungkan komuniti dunia secara mampan, hari ini mengumumkan pengasas bersama mereka, Sudhin Shahani, dan pengerusi, Carl Albert, membeli 140,145 saham dan 75,585 saham masing-masing, saham biasa Surf Air Mobility (NYSE: SRFM) dalam transaksi pasaran terbuka, mengesahkan semula komitmen mereka terhadap syarikat.

TENTANG SURF AIR MOBILITY

Surf Air Mobility berpangkalan di Los Angeles dan merupakan platform mobiliti udara serantau yang mengembangkan kategori perjalanan udara serantau untuk merevolusikan terbang melalui kuasa pengelektrikan. Dalam usaha untuk mengurangkan secara mendadak kos dan kesan alam sekitar terbang dan sebagai pengendali syarikat penerbangan komuter terbesar di AS, Surf Air Mobility bercadang untuk membangunkan teknologi tenaga bersama rakan komersialnya untuk mengelektrifikasi armada sedia ada dan membawa pesawat berkuasa elektrik ke pasaran pada skala besar. Pasukan pengurusan mempunyai pengalaman mendalam dan kepakaran dalam bidang penerbangan, pengelektrikan, dan teknologi pengguna.

Kenyataan Masa Depan

Maklumat dalam kenyataan akhbar ini termasuk “kenyataan masa depan” dalam maksud Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, seperti yang diubahsuai, dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, seperti yang diubahsuai. Kenyataan masa depan termasuk, antara lain, kenyataan mengenai: keupayaan Surf Air Mobility untuk meramal keperluan masa depan pasaran mobiliti udara; trend masa depan dalam industri penerbangan secara umum; pertumbuhan masa depan Surf Air yang berjaya dan keupayaannya untuk mengakses pembiayaannya, mengembangkan armadanya. Dalam beberapa kes, anda boleh mengenal pasti kenyataan masa depan melalui istilah seperti “mungkin”, “harus”, “boleh”, “mungkin”, “projek”, “berusaha”, “belanjawan”, “ramalan”, “harapan”, “berniat”, “anggaran”, “percaya”, “ramal”, “potensi” atau “terus”, atau negatif istilah-istilah ini atau variasi mereka atau istilah yang serupa. Kenyataan masa depan ini termasuk, tanpa had, kenyataan mengenai pemenuhan syarat yang diperlukan untuk senarai saham biasa Surf Air Mobility.

Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada jangkaan semasa termasuk tetapi tidak terhad kepada: keupayaan bayaran masa depan Surf Air Mobility terhadap obligasi kontrak dan likuiditi akan bergantung kepada prestasi operasi, aliran tunai dan keupayaan untuk menjamin pembiayaan yang mencukupi; sejarah operasi terhadap Surf Air Mobility yang terhad dan bahawa Surf Air Mobility belum menghasilkan mana-mana pesawat hibrid atau sepenuhnya elektrik; teknologi tenaga yang dirancang untuk dibangunkan oleh Surf Air Mobility belum wujud; ketidakupayaan untuk mengekalkan dan memperkukuh jenama dan reputasi Surf Air sebagai syarikat penerbangan serantau; sebarang kemalangan atau insiden yang melibatkan pesawat hibrid atau sepenuhnya elektrik; ketidakupayaan untuk meramalkan permintaan produk dengan tepat dan mengurus stok produk secara berkesan dan cekap; ketergantungan kepada rakan kongsi pihak ketiga dan pembekal untuk komponen dan kerjasama dalam pembangunan tenaga hibrid dan sepenuhnya elektrik oleh Surf Air Mobility, dan sebarang gangguan, percanggahan atau penangguhan dengan rakan kongsi dan pembekal tersebut; ketidakupayaan untuk melaksanakan objektif perniagaan dan strategi pertumbuhan dengan berjaya atau mengekalkan pertumbuhan Surf Air Mobility; ketidakupayaan pelanggan Surf Air Mobility untuk membayar perkhidmatan Surf Air Mobility; ketidakupayaan Surf Air Mobility untuk memperoleh pembiayaan tambahan atau mengakses pasaran modal untuk membiayai operasi semasa pada terma dan syarat yang diterima; hasil sebarang tindakan undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap Surf Air, Southern atau Surf Air Mobility; perubahan undang-undang yang berkuat kuasa atau peraturan, dan kesan persekitaran peraturan dan kompleksiti yang berkaitan dengan pematuhan terhadap persekitaran tersebut; dan risiko dan ketidakpastian lain dan faktor-faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan masa depan.

Kenyataan masa depan adalah berdasarkan pendapat dan anggaran pengurusan pada tarikh kenyataan dibuat dan terdedah kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian dan faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan masa depan. Walaupun Surf Air Mobility percaya bahawa jangkaan yang terkandung dalam kenyataan masa depan adalah munasabah, tiada jaminan bahawa keputusan sebenar akan mencapai atau akan sama dengan keseluruhan atau sebahagian kenyataan masa depan dan anggaran kewangan. Kenyataan masa depan hanya berbicara pada tarikh dibuat. Pembaca dinasihatkan untuk tidak menaruh kepercayaan berlebihan terhadap kenyataan masa depan, dan Surf Air Mobility tidak menanggung sebarang obligasi untuk mengemaskini atau mengkaji semula sebarang kenyataan masa depan, sama ada disebabkan maklumat baru, peristiwa masa depan atau lain-lain, kecuali diperlukan oleh undang-undang.

Maklumat tambahan mengenai faktor-faktor ini dan faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi keputusan SAM terkandung dalam fail SEC SAM, yang boleh diperolehi dengan melawat laman sesawang SEC di www.sec.gov atau halaman hubungan pelabur di laman sesawang SAM di https://investors.surfair.com di bawah bahagian “Financials—SEC Filings”. Maklumat yang terkandung dalam, atau boleh diakses melalui, laman sesawang kami tidak membentuk sebahagian daripada dokumen ini dan sertakan sebarang alamat laman sesawang adalah rujukan teks tidak aktif sahaja.

Untuk Media:
press@surfair.com

Untuk Pelabur:
investors@surfair.com

Pendedahan:

1) Penulis Artikel, atau ahli keluarga atau ahli isi rumah penulis, tidak mempunyai sekuriti mana-mana syarikat yang dinyatakan dalam Artikel ini. Penulis menentukan syarikat mana yang akan dimasukkan dalam artikel ini berdasarkan penyelidikan dan pemahaman sektor.

2) Artikel ini dikeluarkan bagi pihak dan disponsori oleh, Surf Air Mobility Inc. Market Jar Media Inc. telah atau dijangka menerima daripada Surf Air Mobility Inc. Agen Pemasaran Digital (Native Ads Inc.) empat puluh dua ribu, lima ratus USD untuk 36 hari (26 hari kerja).

3) Kenyataan dan pendapat yang dinyatakan adalah pendapat penulis dan bukan Market Jar Media Inc., pengarah atau pegawainya. Penulis sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kesahihan kenyataan. Penulis tidak dibayar oleh Market Jar Media Inc. untuk Artikel ini. Market Jar tidak dibayar oleh penulis untuk menerbitkan atau menyindiketkan Artikel ini. Market Jar tidak secara bebas mengesahkan atau menyiasat maklumat tersebut.