PEMBETULAN: Blue Sky Uranium Tingkatkan dan Tutup Anjak 1st Tranche Pegangan Persendirian Tidak Ditaja

35 2 CORRECTION: Blue Sky Uranium Increases and Closes 1st Tranche of the Non-Brokered Private Placement

/TIDAK UNTUK DIEDARKAN KE AMERIKA SYARIKAT ATAU MELALUI PERKHIDMATAN BERITA AMERIKA SYARIKAT/

TSX Venture Exchange: BSK
Frankfurt Stock Exchange: MAL2
OTCQB Venture Market (OTC): BKUCF

VANCOUVER, BC, 4 Okt. 2023 /CNW/ – Blue Sky Uranium Corp. (TSXV: BSK) (FSE: MAL2) (OTC: BKUCF), (“Blue Sky” atau “Syarikat”) mengeluarkan pembetulan ini kepada kenyataan akhbar awal hari ini mengumumkan bahawa disebabkan permintaan pelabur yang tinggi, ia meningkatkan penempatan persendirian yang diumumkan pada 26 September 2023 kepada jumlah sehingga 20,466,667 unit Syarikat (setiap satu, “Unit“) pada harga $0.075 setiap Unit untuk jumlah hasil kasar sehingga $1,535,000 (“Tawaran“). Syarikat bercadang untuk menutup Tawaran dalam beberapa tranche.


Blue Sky Uranium Corp. Logo (CNW Group/Blue Sky Uranium Corp.)

Seperti yang diumumkan awal hari ini, Syarikat telah mengeluarkan 13,333,333 Unit pada harga langganan $0.075 setiap Unit untuk jumlah hasil kasar kepada Syarikat sebanyak $1,000,000, yang merupakan tranche pertama Tawaran. Syarikat bercadang untuk menutup tranche akhir Tawaran pada atau sekitar 18 Oktober 2023. Syarikat mengumumkan penempatan persendirian melalui kenyataan akhbar pada 26 September 2023.

Setiap Unit terdiri daripada satu saham biasa dan satu waran saham biasa boleh pindah ( “Waran“). Setiap Waran akan memberi pemegangnya hak untuk membeli satu saham biasa tambahan dalam modal Syarikat pada $0.12 setiap saham selama tiga (3) tahun dari tarikh terbitan.

Yuran penemu sebanyak $64,921.50 perlu dibayar secara tunai kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Syarikat ke atas sebahagian tranche pertama Tawaran. Di samping itu, 865,620 waran penemu bukan boleh dipindahkan dikeluarkan (“Waran Penemu“) di bawah tranche pertama Tawaran. Setiap Waran Penemu memberi hak kepada penemu untuk membeli satu saham biasa pada harga $0.075 setiap saham selama tiga (3) tahun dari tarikh terbitan, luput pada 4 Oktober 2026. Yuran penemu tambahan mungkin dibayar kepada penemu pihak ketiga berkaitan dengan tranche selanjutnya Tawaran.

Terdapat dokumen tawaran berkaitan dengan Tawaran yang telah dipinda untuk mencerminkan peningkatan saiz Tawaran, yang boleh diakses di bawah profil Syarikat di www.sedarplus.ca dan pada laman web Syarikat di www.blueskyuranium.com. Pelabur yang berpotensi perlu membaca dokumen tawaran ini sebelum membuat keputusan pelaburan.

Syarikat bercadang untuk menggunakan hasil Tawaran untuk program eksplorasi di projek Syarikat di Argentina dan untuk modal kerja am.

Tawaran tertakluk kepada kelulusan pengawalseliaan, termasuk kelulusan Bursa Saham TSX Venture.

Sekuriti yang diterangkan di sini tidak didaftarkan, dan tidak akan didaftarkan, di bawah Akta Sekuriti Amerika Syarikat 1933, sebagaimana yang dipinda ( “Akta 1933“) atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri, dan oleh itu, tidak boleh ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Syarikat kecuali mematuhi keperluan pendaftaran Akta 1933 dan keperluan sekuriti negeri yang berkenaan atau menurut pengecualian daripadanya. Kenyataan akhbar ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sebarang sekuriti dalam mana-mana bidang kuasa.

Mengenai Blue Sky Uranium Corp.

Blue Sky Uranium Corp. adalah pemimpin dalam penemuan uranium di Argentina. Objektif Syarikat adalah untuk memberi pulangan luar biasa kepada pemegang saham dengan memajukan portfolio deposit uranium permukaan ke pengeluar kos rendah dengan cepat, sambil menghormati alam sekitar, komuniti, dan budaya di semua kawasan di mana kami bekerja. Blue Sky mempunyai hak eksklusif ke atas harta di dua wilayah di Argentina. Projek Utama Amarillo Grande Syarikat adalah penemuan dalaman daerah baru yang berpotensi menjadi pembekal domestik uranium utama untuk pasaran Argentina yang semakin berkembang dan pembekal pasaran antarabangsa yang baru. Syarikat adalah ahli Kumpulan Grosso, kumpulan pengurusan sumber yang merintis eksplorasi di Argentina sejak 1993.

ATAS NAMA LEMBAGA

“Nikolaos Cacos”
_____________________________________
Nikolaos Cacos, Presiden, CEO dan Pengarah

TSX Venture Exchange mahupun Perkhidmatan Penyedia Peraturannya (seperti yang ditakrifkan dalam polisi Bursa Saham TSX Venture) tidak menerima tanggungjawab atas kecukupan atau ketepatan pelepasan ini.

Berita ini mungkin mengandungi pernyataan masa depan. Pernyataan masa depan membincangkan peristiwa dan keadaan masa depan dan oleh itu melibatkan risiko dan ketidakpastian intrinsik. Semua pernyataan, selain daripada pernyataan fakta sejarah, yang menyentuh aktiviti, peristiwa atau perkembangan yang Syarikat percaya, jangka atau antisipasi akan atau mungkin berlaku pada masa depan, termasuk, tanpa had, pernyataan tentang penerimaan kelulusan pengawalseliaan untuk Penawaran, rancangan Syarikat untuk penutupan Penawaran, yuran penemu pada Penawaran, penggunaan hasil daripada Penawaran, rancangan Syarikat untuk harta mineralnya; strategi perniagaan, rancangan dan pandangan Syarikat; prestasi kewangan masa depan Syarikat; dan eksplorasi masa depan dan rancangan operasi adalah pernyataan masa depan.

Pernyataan masa depan tertakluk kepada sejumlah risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar Syarikat berbeza secara material daripada yang dibincangkan dalam pernyataan masa depan dan, walaupun keputusan sedemikian atau sebahagian besarnya dicapai, tidak ada jaminan bahawa mereka akan mempunyai akibat atau kesan yang dijangka, diantisipasi atau diramalkan kepada, atau kesan ke atas, Syarikat. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan keputusan atau peristiwa sebenar berbeza secara material daripada jangkaan semasa termasuk, antara lain: kesan COVID-19; risiko dan ketidakpastian berkaitan dengan keupayaan untuk mendapatkan kelulusan yang diperlukan, termasuk kelulusan Bursa, keupayaan untuk mendapatkan, meminda, atau mengekalkan lesen, permit, atau hak permukaan; risiko yang berkaitan dengan kesukaran teknikal dalam kaitannya dengan aktiviti perlombongan; dan kemungkinan bahawa eksplorasi, pembangunan atau penambangan masa depan tidak akan konsisten dengan jangkaan Syarikat. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dijangkakan pada masa ini dalam penyata sedemikian. Para pembaca digalakkan untuk merujuk kepada dokumen pendedahan awam Syarikat untuk perbincangan faktor yang mungkin memberi kesan kepada jangkaan prestasi masa depan. Syarikat tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini pernyataan masa depan.