Pelaksanaan FinOps Memerlukan Kerjasama Merentas Organisasi untuk Kejayaan Jangka Panjang: Sumber Baru Dari Kumpulan Penyelidikan Info-Tech

56 5 FinOps Implementation Requires Cross-Organizational Collaboration for Long-Term Success: New Resource From Info-Tech Research Group

Sumber baru dari firma ini menekankan bahawa kematangan amalan operasi kewangan (FinOps) sesebuah organisasi memberi kuasa kepada setiap pengguna awan untuk memaksimumkan nilai perbelanjaan mereka, tetapi melakukannya adalah tanggungjawab bersama di seluruh pasukan dan jabatan organisasi.

TORONTO, 29 Sept. 2023 – Seiring peningkatan penggunaan awan di semua industri, demikian juga kompleksiti persekitaran awan, menjadikan pengurusan dan pengoptimuman perbelanjaan awan kedua-dua cabaran utama dan keutamaan bagi organisasi IT. Sebagai tindak balas, amalan FinOps telah muncul untuk membantu organisasi memaksimumkan nilai yang mereka dapatkan dari awan. Seiring popularitinya meningkat, organisasi dibanjiri dengan penyampaian bahawa mereka mesti terlibat dalam FinOps walaupun kekurangan kematangan amalan. Info-Tech Research Group telah mengenal pasti bahawa salah satu halangan terbesar bagi pemimpin IT adalah memberdayakan jurutera dan pengguna awan lain untuk bekerja dengan pasukan organisasi lain untuk memenuhi matlamat FinOps yang dikongsi ini. Untuk membantu IT menavigasi halangan, firma penyelidikan dan penasihat terkemuka global telah melancarkan cetak biru industri barunya Mulakan dengan FinOps.


Struktur pasukan FinOps sesebuah organisasi akan bergantung sebahagiannya kepada saiz dan jenis organisasi, tahap penggunaan awan, bilangan pasukan yang terlibat, dan kematangan FinOps, menurut sumber baru Info-Tech Research Group. Firma itu juga mengingatkan pemimpin IT bahawa beberapa reka bentuk organisasi adalah mungkin – tiada satu struktur atau komposisi pasukan FinOps yang betul dan, tanpa mengira struktur dan sumber yang ada, FinOps harus dilaksanakan di seluruh organisasi. (CNW Group/Info-Tech Research Group)

Sama ada organisasi berada di permulaan perjalanan FinOps atau di jalan menuju kematangan amalan, cetak biru Info-Tech telah dicipta untuk menyokong pemimpin IT dan organisasi mereka dalam usaha mereka untuk memanfaatkan kuasa FinOps tanpa mengira kematangan.

“Untuk mengembangkan dan meningkatkan amalan FinOps sesebuah organisasi, cabarannya adalah memecahkan silo, menggalakkan kerjasama di seluruh unit perniagaan, memegang pengguna awan bertanggungjawab atas penggunaan dan perbelanjaan awan mereka, dan memahami matlamat bersama FinOps,” kata Natalie Sansone, PhD, pengarah penyelidikan Infrastruktur & Operasi di Info-Tech Research Group. “Melampaui mencari cara untuk mengurangkan kos awan, FinOps adalah peralihan budaya yang membolehkan kerjasama yang lebih baik antara pasukan teragih dan membolehkan mereka memanfaatkan data untuk mengenal pasti peluang untuk memaksimumkan nilai perniagaan dari pelaburan awan.”

Sumber firma yang baru menerangkan bahawa memahami sifat kerjasama operasi kewangan dan menentukan peranan dan tugas yang diperlukan akan membantu organisasi dalam melaksanakan atau meningkatkan FinOps. Sebagai balasannya, manfaat yang dijangka termasuk peningkatan penglihatan dan kawalan terhadap perbelanjaan awan, pengoptimuman peruntukan sumber dan pengurangan pembaziran, peningkatan ketelusan, penambahbaikan ramalan dan belanjawan, dan peningkatan akauntabiliti kos di seluruh unit perniagaan.

Dalam cetak biru, Info-Tech menyoroti tiga langkah yang boleh diikuti oleh pemimpin IT dan jabatan untuk memastikan pemahaman dan pemilikan kerjasama FinOps yang meluas di seluruh organisasi. Langkah-langkah ini diringkaskan di bawah:

1. Takrifkan peranan dan struktur FinOps. Dalam langkah pertama, kakitangan IT akan mengenal pasti semua peranan dan persona yang akan terlibat dalam FinOps dan bagaimana pasukan akan berstruktur. Walaupun FinOps adalah tanggungjawab bersama, ia berfungsi dengan baik apabila didorong oleh fungsi pusat. Oleh itu, mengenal pasti pasukan FinOps pusat serta fungsi dan aktiviti pusat dan teragih adalah komponen utama dalam meningkatkan dan mengembangkan amalan FinOps. Perwatakan dan peranan utama yang perlu dipertimbangkan termasuk:

 • Kejuruteraan dan Operasi
 • Pemilik Perniagaan dan Produk
 • Pasukan IT, Aplikasi, dan FinOps
 • Perolehan dan Sumber
 • Kepimpinan Eksekutif
 • Kewangan

2. Kenal pasti aktiviti FinOps. Fasa kedua memerlukan kajian semula semua domain, kategori, aktiviti, dan tugas yang terlibat dalam FinOps sebelum menugaskan tanggungjawab kepada peserta. Dalam fasa proses ini, organisasi IT akan:

 • Mengukur dan menganalisis penggunaan dan kos awan
 • Belanjawan, penanda aras, dan meramalkan penggunaan dan perbelanjaan awan
 • Mengoptimumkan penggunaan dan kos awan
 • Membina akauntabiliti, budaya, dasar, dan tadbir urus
 • Mengadaptasi alat dan automasi
 • Kenal pasti dan dokumen aktiviti FinOps

3. Tugaskan bertanggungjawab, boleh dipertanggungjawabkan, dirujuk, dan dimaklumkan (RACI) tugas dan kaji semula keputusan. Dalam langkah ketiga, pemimpin IT dan pasukan mereka akan menggunakan alat carta RACI, yang disertakan dalam sumber itu, untuk menugaskan pemilikan kepada tugas FinOps dan merancang langkah seterusnya untuk membangunkan dan meningkatkan proses FinOps. Penyelesaian fasa ketiga akan menghasilkan:

 • Analisis RACI FinOps yang lengkap
 • Kajian dan analisis keputusan RACI dan kematangan yang menyeluruh
 • Peluang untuk berfikir dan menugaskan idea penambahbaikan

Info-Tech menasihati bahawa FinOps memerlukan peralihan budaya ke arah kerjasama dan tidak akan berjaya jika ia dianggap semata-mata sebagai tanggungjawab satu pasukan atau jika pasukan bekerja dalam silo. Walaupun pasukan pusat harus mendorong dan mengawasi piawaian dan amalan terbaik FinOps yang memungkinkan budaya kerjasama yang diperlukan, setiap orang yang menggunakan awan dalam organisasi mesti memahami dan memenuhi peranan dan tanggungjawab yang ditakrifkan untuk kejayaan keseluruhan. Firma itu mencadangkan bahawa pemboleh utama kerjasama adalah mewujudkan budaya tanpa menyalahkan di mana kesilapan diakui, dimiliki, dan dipelajari daripadanya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat melaksanakan dan meningkatkan amalan FinOps, muat turun Mulakan dengan FinOps cetak biru lengkap.

Untuk memanfaatkan sumber awan Info-Tech untuk menambah maklumat penambahbaikan dan strategi awan, muat turun penyelidikan berkaitan di bawah atau lawati