Pasaran Analitik Kesihatan Melambung: Laporan Terkini Infinium Global Research Ramalkan Nilai Pasaran USD 179.62 Bilion Menjelang 2030 dengan Kadar Pertumbuhan Tahunan yang Memukau sebanyak 21.29%

ADDRicky Healthcare Analytics Market Soars: Infinium Global Research's Latest Report Predicts Market Value of USD 179.62 Billion Value by 2030 with an Impressive CAGR of 21.29%

PUNE, India, Oct. 13, 2023 — Infinium Global Research, sebuah firma penyelidikan pasaran yang terkenal, telah mengeluarkan laporan komprehensif mengenai Pasaran Analitik Kesihatan, menawarkan analisis segmen dan sub-segmen pasaran pada peringkat global dan serantau. Laporan itu menyelami kesan pemacu, halangan, dan petunjuk makro pada pasaran analitik kesihatan dalam jangka pendek dan panjang.

Infinium_Global_Research_Logo

Untuk Mendapatkan Sampel Laporan Ini: https://www.infiniumglobalresearch.com/market-reports/sample-request/1317

Pasaran analitik kesihatan global telah mengalami pertumbuhan luar biasa, disokong oleh peningkatan data kesihatan, termasuk Rekod Kesihatan Elektronik (EHR), pemeriksaan imej perubatan, data dijana pesakit, dan maklumat genomik. Lonjakan data ini merupakan pemacu penting bagi perkembangan pasaran. Selain itu, pematuhan peraturan, seperti program Meaningful Use di Amerika Syarikat, mewajibkan penggunaan sistem EHR dan analisis data, yang seterusnya mendorong pertumbuhan pasaran.

Walau bagaimanapun, kos penyelesaian dan pelaksanaan analitik kesihatan serta kos penyelenggaraannya merupakan halangan besar bagi pertumbuhan pasaran. Namun demikian, penggunaan analisis dalam perubatan tepat dan peribadi membuka peluang pasaran yang menakjubkan dalam sektor analitik kesihatan.

Temuan Utama:

  • Ramalan Pertumbuhan Menakjubkan: Pada 2022, pasaran analitik kesihatan global bernilai USD 31.10 bilion, dengan ramalan mencapai USD 179.62 bilion menjelang 2030. Kadar Pertumbuhan Tahunan Kompleks (CAGR) yang diramalkan sebanyak 21.29% bagi tempoh 2023-2030 menunjukkan potensi yang besar dalam industri ini.
  • Dominasi Serantau: Amerika Utara, diketuai oleh Amerika Syarikat, dijangka akan mengekalkan kedudukan dominan dalam pasaran analitik kesihatan. Ini dikaitkan dengan inisiatif perundangan seperti Rekod Kesihatan Elektronik (EHR) dan insentif daripada program Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH). Di Eropah, analitik kesihatan menduduki tempat kedua berdasarkan saiz, terutamanya disebabkan kemajuan teknologi dan fokus yang semakin meningkat terhadap pengurusan data dan tadbir urus.
  • Analisis Segmen: Laporan ini memberikan analisis menyeluruh pasaran analitik kesihatan mengikut jenis, cara penyampaian, aplikasi, dan pengguna akhir. Sub-pasaran termasuk analisis deskriptif, analisis preskriptif, dan analisis ramalan untuk jenis; on-premise, web-based, dan cloud-based untuk cara penyampaian; dan klinikal, kewangan, operasi, dan pentadbiran untuk aplikasi. Sub-pasaran pengguna akhir merangkumi pembayar kesihatan, pembekal kesihatan, dan lain-lain.
  • Pemain Utama: Profil syarikat dalam pasaran seperti Oracle Cerner, IBM Corporation, Inovalon, Athenahealth, Optum, Inc., Change Healthcare, MCKESSON CORPORATION, Health Catalyst, Veradigm LLC, dan Computer Programs and Systems, Inc. (CPSI) turut dimuatkan dalam laporan ini.

Dapatkan Penyesuaian dan Diskaun Laporan Ini: https://www.infiniumglobalresearch.com/market-reports/customization/1317

Kandungan

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Penerangan Laporan

1.2. Kaedah Penyelidikan

1.3. Pendekatan Penyelidikan

Bab 2. Ringkasan Eksekutif

2.1. Titik Penting Pasaran Analitik Kesihatan

2.2. Ramalan Pasaran Analitik Kesihatan

2.3. Titik Penting Serantau Pasaran Analitik Kesihatan

Bab 3. Gambaran Keseluruhan Pasaran Analitik Kesihatan Global

3.1. Pengenalan

3.2. Dinamik Pasaran

3.2.1. Pemacu

3.2.2. Halangan

3.2.3. Peluang

3.3. Analisis Lima Kuasa Porter

3.4. Analisis Matriks Pertumbuhan IGR