OCEANIC ANNOUNCES SETTLEMENT OF DEBENTURE INTEREST FOR COMMON SHARES

18 1 OCEANIC ANNOUNCES SETTLEMENT OF DEBENTURE INTEREST FOR COMMON SHARES

TSX Venture Exchange: FEO

SEMUA AMAUN ADALAH DALAM DOLAR KANADA, KECUALI DINYATAKAN LAIN

VANCOUVER, BC, 2 Okt 2023 /CNW/ – Oceanic Iron Ore Corp. (TSXV: FEO) (“Oceanic“, atau “Syarikat“) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa ia telah memilih untuk menyelesaikan jumlah terkumpul sebanyak $92,868 faedah terakru di bawah Debentur Boleh Tukar Ganti Siri A, Debentur Boleh Tukar Siri B, Debentur Boleh Tukar Siri C dan Debentur Boleh Tukar Siri D Syarikat yang dikeluarkan sebelum ini pada 30 September 2023 (“Tarikh Penyelesaian“) dengan menerbitkan 1,428,735 saham biasa dalam modal Syarikat (“Saham Biasa“) pada harga $0.065 setiap Saham Biasa.

OCEANIC IRON ORE CORP. (www.oceanicironore.com)
Bagi pihak Lembaga Pengarah

Steven Dean
Pengerusi Eksekutif

Kenyataan akhbar ini mengandungi “Pernyataan Masa Depan” tertentu seperti yang digunakan dalam undang-undang sekuriti yang berkenaan. Semua pernyataan yang terkandung di sini, selain daripada pernyataan fakta sejarah, termasuk, tanpa had, pernyataan berkenaan Penyelesaian Faedah dan harga Saham Biasa yang akan diterbitkan pada Tarikh Penyelesaian dan rancangan serta objektif Syarikat pada masa depan, adalah pernyataan masa depan yang melibatkan pelbagai risiko dan ketidakpastian. Dalam kes tertentu, pernyataan masa depan boleh dikenal pasti melalui penggunaan perkataan seperti “merancang”, “berhasrat”, “menjangkakan” atau “tidak menjangkakan”, “dijadualkan”, “percaya”, atau variasi perkataan dan ungkapan tersebut atau pernyataan bahawa tindakan, peristiwa atau keputusan tertentu “berpotensi”, “mungkin”, “akan”, “mungkin” atau “akan” diambil, berlaku atau dicapai. Tidak dapat dipastikan bahawa pernyataan tersebut adalah tepat, dan keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang dijangkakan dalam pernyataan tersebut. Pernyataan masa depan adalah berdasarkan beberapa andaian penting yang dibuat oleh pengurusan pada masa ia dibuat. Dalam membuat pernyataan masa depan dalam pembentangan ini, Syarikat telah menggunakan beberapa andaian penting, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, andaian bahawa: (1) Syarikat akan dapat menyelesaikan Penyelesaian Faedah; (2) tiada gangguan penting yang menjejaskan operasi, sama ada akibat gangguan bekalan/buruh, kerosakan peralatan atau sebaliknya; (3) kelulusan, pembangunan, pengembangan dan bekalan kuasa berjalan mengikut jangkaan Syarikat pada masa kini; (4) beberapa andaian harga untuk bijih besi; (5) harga untuk ketersediaan gas asli, minyak bakar, elektrik, bahagian dan peralatan serta bekalan utama lain kekal konsisten dengan tahap semasa; (6) ketepatan anggaran sumber mineral semasa di hartanah Syarikat; dan (7) kos buruh dan bahan meningkat atas dasar yang konsisten dengan jangkaan Syarikat pada masa kini. Faktor penting yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada jangkaan Syarikat didedahkan di bawah tajuk “Risiko dan Ketidakpastian” dalam MD&A Syarikat yang paling baru difailkan (salinannya boleh didapati secara awam di SEDAR di www.sedar.com di bawah profil Syarikat) dan di tempat lain dalam dokumen yang difailkan dari semasa ke semasa, termasuk MD&A, dengan TSX Venture Exchange dan pihak berkuasa kawal selia lain. Faktor tersebut termasuk, antara lain, keupayaan Syarikat untuk mendapatkan insurans yang mencukupi; ekonomi secara umum; turun naik mata wang; turun naik harga spot dan hadapan bijih besi atau komoditi tertentu lain (contohnya, bahan api diesel dan elektrik); perubahan kadar faedah; gangguan kepada kredit dan kelewatan dalam mendapatkan pembiayaan; kemungkinan lebihan perbelanjaan atau perbelanjaan tidak dijangka; hubungan pekerja. Oleh itu, para pembaca dinasihatkan agar tidak bergantung secara tidak wajar kepada Pernyataan Masa Depan. Kecuali dikehendaki di bawah perundangan sekuriti yang berkenaan, Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemaskini secara awam atau menyemak semula Pernyataan Masa Depan, sama ada disebabkan oleh maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya.

TSX Venture Exchange dan Penyedia Perkhidmatan Peraturannya (seperti yang ditakrifkan dalam dasar TSX Venture Exchange) tidak menerima tanggungjawab terhadap kecukupan atau ketepatan pelepasan ini.

SUMBER Oceanic Iron Ore Corp.