Global Net Lease, Inc. Umumkan Dividen Saham Biasa untuk Suku Keempat 2023

54 Global Net Lease, Inc. Announces Common Stock Dividend for the Fourth Quarter 2023

NEW YORK, 2 Okt. 2023 — Global Net Lease, Inc. (“GNL”) (NYSE: GNL / GNL PRA / GNL PRB / GNL PRD / GNL PRE) hari ini mengumumkan bahawa syarikat telah mengisytiharkan dividen ke atas saham biasa yang belum bayar bagi suku tahun berakhir 31 Disember 2023. Dividen adalah bersamaan dengan $0.354 setiap saham biasa yang akan dibayar pada 16 Oktober 2023, kepada pemegang saham biasa pada penutupan perniagaan pada 12 Oktober 2023. Dividen suku tahunan adalah setara dengan kadar dividen tahunan sebanyak $1.42 setiap saham yang konsisten dengan kadar yang diumumkan oleh GNL sebagai sebahagian daripada penutupan penggabungan dan transaksi internalisasi baru-baru ini.


Global Net Lease (PRNewsFoto/Global Net Lease, Inc.)

Mengenai Global Net Lease, Inc.

Global Net Lease, Inc. adalah amanah pelaburan hartanah awam yang disenaraikan di NYSE, yang memberi tumpuan kepada memperoleh dan mengurus portfolio global aset pajakan bersih yang menjana pendapatan di seluruh Amerika Syarikat, dan Eropah Barat dan Utara. Maklumat tambahan mengenai GNL boleh didapati di laman webnya di www.globalnetlease.com.

Notis Penting

Kenyataan dalam siaran akhbar ini yang bukan fakta sejarah mungkin merupakan kenyataan pandangan ke hadapan. Kenyataan pandangan ke hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan hasilnya berbeza secara material. Perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “berusaha,” “menjangkakan,” “percaya,” “menganggarkan,” “merancang,” “berniat,” “sepatutnya” dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengenal pasti kenyataan pandangan ke hadapan, walaupun tidak semua kenyataan pandangan ke hadapan mengandungi perkataan pengenalan ini. Kenyataan pandangan ke hadapan ini tertakluk kepada sejumlah risiko, ketidakpastian dan faktor lain, kebanyakannya di luar kawalan GNL, yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada keputusan yang dijangkakan oleh kenyataan pandangan ke hadapan. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk risiko yang berkaitan dengan penggabungan baru-baru ini dengan The Necessity Retail REIT, Inc. dan internalisasi pengurusan harta dan fungsi penasihat GNL; ketidakstabilan geopolitik akibat konflik ketenteraan yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraine, termasuk sekatan dan penalti lain yang dikenakan oleh AS dan Kesatuan Eropah, dan kesan terkait ke atas GNL, penyewa GNL dan ekonomi dan pasaran kewangan global; bahawa sebarang potensi pemerolehan masa depan oleh GNL tertakluk kepada keadaan pasaran dan ketersediaan modal dan mungkin tidak dikenal pasti atau diselesaikan mengikut terma yang menggalakkan, atau langsung tidak; dan risiko dan ketidakpastian yang dinyatakan dalam bahagian Faktor Risiko Laporan Tahunan GNL yang paling baru untuk tahun berakhir 31 Disember 2022, Laporan Suku Tahunannya untuk suku kewangan berakhir 31 Mac 2023 dan 30 Jun 2023, dan Laporan Semasa pada Borang 8-K yang difailkan pada 18 September 2023, dan semua pengemukaan lain dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa selepas tarikh itu, kerana risiko, ketidakpastian dan faktor penting lain itu mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa dalam laporan GNL seterusnya. Selanjutnya, kenyataan pandangan ke hadapan hanya dibuat pada tarikh dibuat, dan GNL tidak mengambil tanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak semula sebarang kenyataan pandangan ke hadapan untuk mencerminkan andaian yang diubah, kejadian peristiwa yang tidak dijangka atau perubahan kepada keputusan operasi masa depan dari semasa ke semasa, melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang.

Kontak:

Pelabur dan Media:

Emel: investorrelations@globalnetlease.com

Telefon: (212) 415-6510

SUMBER Global Net Lease, Inc.