Frontenac Mortgage Investment Corporation Mengumumkan Perpanjangan Tarikh Had Lulus Prospektus dan Teruskan Penahanan Penerbitan dan Penebusan Saham

42 1 Frontenac Mortgage Investment Corporation Announces Extension of Prospectus Filing Deadline and Continuation of Escrow of Share Issuances and Redemptions

SHARBOT LAKE, ON, 27 Oktober 2023 /CNW/ – Frontenac Mortgage Investment Corporation (“FMIC”) mengumumkan bahawa pengawasnya, Suruhanjaya Sekuriti Ontario, telah mengeluarkan keputusan memberi kelonggaran kepada FMIC daripada beberapa keperluan di bawah undang-undang sekuriti yang berkenaan supaya had masa yang berkaitan dengan FMIC mengemukakan prospektus pembaharuan berhubung dengan prospektus jangka panjang FMIC bertarikh 16 Jun 2022 telah dilanjutkan seolah-olah tarikh luput adalah 16 Disember 2023. FMIC telah memohon kelonggaran kerana kajian berterusan Suruhanjaya terhadap pendedahan berterusan Syarikat berhubung dengan harta yang menjamin pinjaman pembangunan besar telah secara berkesan menangguhkan kajian berterusan Suruhanjaya terhadap prospektus pembaharuan Syarikat dalam konteks jadual yang ditetapkan di bawah undang-undang sekuriti yang berkenaan. Akibatnya, penghentian pengedaran bulanan saham biasa FMIC di bawah prospektus Syarikat akan diteruskan, dan pengedaran prospektus bulanan tidak akan disambung semula sehingga proses komen untuk pindaan prospektus terakhir dan prospektus pro forma telah selesai dan penerimaan telah dikeluarkan untuk dokumen tersebut. FMIC juga mengumumkan bahawa sebagai kajian berterusan Suruhanjaya terhadap pendedahan berterusan Syarikat berhubung dengan harta yang menjamin pinjaman pembangunan besar masih berlangsung dan belum selesai dan sebagai FMIC tidak menjangkakan bahawa kajian tersebut akan selesai menjelang akhir bulan ini, FMIC telah memutuskan untuk meneruskan pengesahan bulanan jualan saham biasanya di bawah pengecualian prospektus, dividen dan penebusan saham biasa FMIC, tertakluk kepada kajian berterusan Suruhanjaya terhadap pengemukakan semasa dalam proses kajian pendedahan berterusan.

Kenyataan Masa Depan

Kenyataan akhbar ini mengandungi beberapa kenyataan dan maklumat masa depan (secara kolektif dirujuk di sini sebagai “kenyataan masa depan”) mengikut undang-undang sekuriti berkanun Kanada, yang mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada maklumat dan pernyataan mengenai atau menyiratkan masa depan perniagaan, operasi, prestasi kewangan, prospek dan rancangan lain, niat, jangkaan, anggaran dan kepercayaan Syarikat. Semua pernyataan selain pernyataan fakta semasa atau sejarah adalah kenyataan masa depan. Kenyataan masa depan sering, tetapi tidak selalunya, dikenal pasti dengan penggunaan perkataan seperti “menjangkakan”, “mencapai”, “boleh”, “percaya”, “merancang”, “berniat”, “objektif”, “berterusan”, “berterusan”, “menganggar”, “jangkaan”, “mungkin”, “akan”, “projek”, “harus” atau perkataan serupa, termasuk penafian mereka, membayangkan hasil masa depan.

Kenyataan masa depan melibatkan dan tertakluk kepada anggapan dan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor lain di luar kawalan FMIC yang boleh menyebabkan peristiwa, keputusan, prestasi sebenar atau pencapaian FMIC berbeza secara material daripada peristiwa, keputusan, prestasi dan pencapaian masa depan yang dinyatakan atau disiratkan oleh kenyataan masa depan di sini. Kenyataan masa depan bukanlah jaminan prestasi masa depan. Walaupun FMIC percaya bahawa sebarang kenyataan masa depan di sini adalah munasabah, memandangkan penggunaan anggapan dan risiko yang ketara dan ketidakpastian yang terkandung di dalamnya, tiada jaminan bahawa sebarang kenyataan masa depan tersebut akan terbukti tepat. Keputusan sebenar mungkin berbeza, dan berbeza secara material, daripada yang dinyatakan atau disiratkan oleh kenyataan masa depan di sini. Oleh itu, pembaca dinasihatkan untuk bergantung kepada penilaian sendiri terhadap risiko dan ketidakpastian yang terkandung dalam kenyataan masa depan di sini dan tidak menumpukan terlalu banyak kepercayaan kepada kenyataan masa depan tersebut. Semua kenyataan masa depan di sini dikualifikasi dengan pemberitahuan berjaga-jaga ini. Sebarang kenyataan masa depan di sini dibuat hanya pada tarikh di sini, dan kecuali diperlukan oleh undang-undang berkenaan, FMIC menganggap tiada obligasi dan menafikan niat untuk mengemas kini atau mengubahsuai sebarang kenyataan masa depan di sini atau untuk mengemas kini sebab-sebab peristiwa atau keputusan sebenar boleh atau berbeza daripada yang diramalkan dalam sebarang kenyataan masa depan di sini, sama ada disebabkan maklumat baru, peristiwa masa depan atau keputusan, atau sebaliknya.

SUMBER Frontenac Mortgage Investment Corporation