Aurora Cannabis Inc. Mengumumkan Penutupan Pembiayaan Terjamin C$38.8 Juta Termasuk Pelaksanaan Penuh Opsyen Lebihan Allotmen

22 3 Aurora Cannabis Inc. Announces Closing of its C$38.8 Million Bought Deal Financing, Including the Full Exercise of the Over-Allotment Option

NASDAQ | TSX: ACB

Berhasrat untuk Membayar Baki Hutang Boleh Tukar yang Tinggal, Menjimatkan Hampir C$2 Juta dalam Bayaran Faedah Tahunan

EDMONTON, AB, 3 Okt. 2023 /CNW/ – Aurora Cannabis Inc. (“Aurora” atau “Syarikat”) (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB), syarikat Kanada yang membuka dunia kepada kanabis, hari ini mengumumkan penutupan tawaran terjamin yang sebelum ini diumumkan sebanyak 53,187,500 saham biasa Syarikat (”Sekuriti Yang Ditawarkan”) pada harga C$0.73 bagi setiap Sekuriti Yang Ditawarkan (“Harga Tawaran”), untuk jumlah hasil kasar kepada Aurora sebanyak lebih kurang C$38,826,875 (“Tawaran”). Hasil kasar termasuk pelaksanaan penuh hak lebihan oleh Canaccord Genuity untuk membeli 6,937,500 saham biasa tambahan Syarikat atas terma yang sama dengan Tawaran.

“Hasrat kami ialah untuk menggunakan majoriti hasil bersih daripada Tawaran untuk membayar baki hutang boleh tukar pada atau sebelum matang, yang mewakili prinsipal belum bayar sebanyak lebih kurang AS$25 juta. Pro forma Tawaran tetapi sebelum sebarang pembayaran nota boleh tukar, Aurora mempunyai struktur modal yang sangat fleksibel, dengan lebih kurang C$227 juta jumlah tunai yang boleh digunakan untuk menyokong inisiatif pertumbuhan strategik dan peluang M&A yang menambah nilai. Hasil daripada Tawaran, kami percaya bahawa kami tidak akan perlu mengejar program tawaran at-the-market untuk jangka sederhana, kerana kami menjangkakan untuk mencapai objektif yang dinyatakan untuk menjadi aliran tunai positif pada tahun kalendar 2024′′ kata CEO Aurora Miguel Martin.

Suplemen prospektus (”Suplemen Prospektus”) kepada prospektus dasar rak pendek Syarikat bertarikh 27 April 2023 (“Prospektus Dasar”) telah difailkan dengan suruhanjaya sekuriti atau pihak berkuasa pengawalseliaan sekuriti di setiap wilayah Kanada, kecuali Quebec. Salinan Suplemen Prospektus dan Prospektus Dasar boleh diperolehi di SEDAR+ di www.sedarplus.com dan dari Canaccord Genuity Corp., 40 Temperance Street, Suite 2100, Toronto, ON M5H 0B4. Suplemen Prospektus dan Prospektus Dasar mengandungi maklumat penting yang terperinci tentang Syarikat dan Tawaran. Bakal pelabur perlu membaca Suplemen Prospektus, Prospektus Dasar, dan dokumen-dokumen lain yang difailkan oleh Syarikat di SEDAR+ di www.sedarplus.com sebelum membuat keputusan pelaburan.

Tiada pihak berkuasa pengawalseliaan sekuriti yang telah meluluskan atau menolak kandungan pengumuman berita ini. Sekuriti Yang Ditawarkan tidak didaftarkan di bawah Akta Sekuriti Amerika Syarikat 1933, sebagaimana yang dipinda (“Akta Sekuriti AS”) atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri. Oleh itu, Sekuriti Yang Ditawarkan mungkin tidak ditawarkan, dijual atau diserahkan, secara langsung atau tidak langsung, di Amerika Syarikat atau kepada warganegara AS kecuali menurut pengecualian daripada keperluan pendaftaran di bawah Akta Sekuriti AS dan undang-undang sekuriti negeri yang berkenaan. Pengumuman berita ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak akan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, mahupun penjualan sekuriti-sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang.

Mengenai Aurora

Aurora membuka dunia kepada kanabis, melayani kedua-dua pasaran perubatan dan pengguna. Beribu pejabat di Edmonton, Alberta, Aurora adalah perintis global dalam kanabis, yang komited untuk membantu orang memperbaiki kehidupan mereka. Portfolio jenama kegunaan dewasa Aurora termasuk Aurora Drift, San Rafael ’71, Daily Special, Whistler, Being dan Greybeard. Jenama kanabis perubatan termasuk MedReleaf, CanniMed, Aurora dan Whistler Medical Marijuana Co. Aurora juga mempunyai kepentingan mengawal dalam Bevo Farms Ltd., pembekal tanaman pertanian terkemuka Amerika Utara. Didorong oleh sains dan inovasi, dan dengan tumpuan kepada produk kanabis berkualiti tinggi, jenama Aurora terus menerobos sebagai pemimpin industri dalam pasaran perubatan, prestasi, kesejahteraan dan rekreasi dewasa di mana sahaja dilancarkan.

Saham biasa Aurora didagangkan di NASDAQ dan TSX di bawah simbol “ACB”.

Kenyataan Prospektif

Pengumuman berita ini mengandungi penyataan yang mengandungi “maklumat prospektif” tertentu menurut maksud undang-undang sekuriti terpakai (“kenyataan prospektif”). Kenyataan prospektif kerap dicirikan dengan perkataan seperti “merancang”, “meneruskan”, “menjangka”, “projek”, “berhasrat”, “percaya”, “menganggarkan”, “boleh”, “akan”, “berpotensi”, “dicadangkan” dan perkataan lain yang serupa, atau penyataan bahawa peristiwa atau keadaan tertentu “mungkin” atau “akan” berlaku. Kenyataan prospektif yang dibuat dalam pengumuman berita ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyataan berkenaan penggunaan hasil yang dijangka daripada Tawaran.

Ramalan ini hanya merupakan ramalan. Maklumat atau kenyataan prospektif yang terkandung dalam pengumuman berita ini telah dibangunkan berdasarkan andaian pengurusan yang dianggap munasabah. Faktor atau andaian material yang terlibat dalam membangunkan kenyataan prospektif termasuk, tanpa had, maklumat awam daripada sumber kerajaan serta daripada kajian pasaran dan analisis industri dan atas andaian berdasarkan data dan pengetahuan industri ini yang Syarikat percaya munasabah. Kenyataan prospektif tertakluk kepada pelbagai risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang pengurusan percaya relevan dan munasabah dalam keadaan tersebut yang boleh menyebabkan peristiwa, keputusan, tahap aktiviti, prestasi, prospek, peluang atau pencapaian sebenar berbeza dengan ketara daripada yang diunjurkan dalam kenyataan prospektif. Risiko ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, keupayaan untuk mengekalkan kakitangan utama, keupayaan untuk terus melabur dalam infrastruktur untuk menyokong pertumbuhan, keupayaan untuk mendapatkan pembiayaan mengikut terma yang boleh diterima, kualiti produk yang berterusan, pengalaman dan pengekalan pelanggan, pembangunan saluran jualan kerajaan dan bukan kerajaan pengguna pihak ketiga, anggaran pengurusan tentang permintaan pengguna di Kanada dan di bidang kuasa di mana Syarikat mengeksport, jangkaan keputusan dan perbelanjaan masa depan, risiko integrasi perniagaan dan operasi yang berjaya, anggaran pengurusan bahawa SG&A hanya akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan hasil, keupayaan untuk mengembangkan dan mengekalkan keupayaan pengedaran, kesan persaingan, kesan umum keadaan pasaran kewangan, hasil daripada operasi penanaman kanabis, permintaan produk, perubahan harga komoditi yang diperlukan, persaingan, dan kemungkinan perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan peraturan dalam industri, wabak, pandemik atau krisis kesihatan awam lain, termasuk wabak COVID-19 yang sedang berlaku, dan risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang dinyatakan di bawah tajuk “Faktor Risiko” dalam maklumat tahunan Syarikat bertarikh 14 Jun 2023 (”AIF”) dan difailkan dengan suruhanjaya sekuriti dan bursa di Kanada yang tersedia di www.sedar.com dan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS yang tersedia di www.sec.gov.