Mengatasi cabaran penggantian syarikat menggunakan AI – Teknologi Sosial seperti SLACK – Beat Shuffle

Adakah anda menggunakan sebarang rangkaian sosial

Memudahkan peralihan tugas ke generasi seterusnya dalam penggabungan dan pengambilalihan serta selepas itu dengan AI dan Rangkaian Sosial Enterprise

Tokyo, Jepun 25 Sep 2023  –  Beat Communication Co., Ltd. (Ibu Pejabat: Minato-ku, Tokyo, CEO: Ryo Murai) menjalankan kaji selidik kesedaran dalam kalangan 300 lelaki dan wanita berusia 22 hingga 65 tahun di seluruh Jepun di internet mengenai AI seperti Chat GPT, perkhidmatan rangkaian sosial, alat komunikasi pasukan, dan usaha kerajaan Jepun semasa ke arah transformasi digital. Ini akan menjadi laporan analisis kedua dalam bahasa Inggeris yang membincangkan penggunaan AI dan tema-tema ini di Jepun pada tahun 2023. 10 soalan yang kami tanya dalam kaji selidik disenaraikan di bahagian akhir.

-Adakah anda menggunakan sebarang rangkaian sosial pada masa ini? (Facebook, Instagram, Clubhouse, Rangkaian Sosial Enterprise, Perbualan Perniagaan, Alat Komunikasi Pasukan, Lineworks)

Untuk soalan di atas, kami menjalankan kaji selidik dengan responden memilih daripada tiga pilihan: ‘gunakan kerap’, ‘gunakan’, dan ‘tidak gunakan’. Hasilnya, kira-kira 9% melaporkan mereka menggunakannya dengan kerap dan sekitar 28% melaporkan sedang menggunakannya, menjadikan jumlah peratusan orang yang kerap menggunakan rangkaian sosial kira-kira 37% di Jepun. Sebaliknya, 63% responden menunjukkan bahawa mereka tidak menggunakan perkhidmatan rangkaian sosial.

-Pernahkah anda menggunakan Alat Komunikasi Pasukan, Rangkaian Sosial Enterprise, atau perbualan perniagaan seperti Slack, Beat Shuffle, Google Workspace, Beat Messenger, Chatwork, Workplace, Teams, atau Yammer, dan lain-lain?

Untuk soalan di atas, kami menjalankan kaji selidik dengan responden memilih daripada tiga pilihan: ‘pernah menggunakannya’, ‘pernah menggunakannya sedikit’, dan ‘tidak pernah menggunakannya’. Hasilnya, sekitar 14% melaporkan mereka ‘pernah menggunakannya’ dan kira-kira 15% melaporkan mereka ‘pernah menggunakannya sedikit’, menjadikan jumlah peratusan orang di negara ini yang kerap menggunakan rangkaian sosial sebagai alat perniagaan hanya kurang daripada 30%. Sebaliknya, kira-kira 71% responden menunjukkan bahawa mereka ‘tidak pernah menggunakannya’.

-Baru-baru ini, terdapat kebimbangan yang semakin meningkat mengenai kekurangan tenaga kerja di Jepun. Adakah anda fikir bahawa rangkaian sosial enterprise adalah berkesan untuk ‘serah tugas’ antara pihak?

Untuk soalan di atas, kami menjalankan kaji selidik dengan responden memilih daripada tiga pilihan: ‘fikir ia sangat berkesan’, ‘fikir ia berkesan’, dan ‘tidak fikir ia berkesan’. Hasilnya, kira-kira 8% berkata mereka ‘fikir ia sangat berkesan’ dan sekitar 60% berkata mereka fikir ia berkesan, menjadikan jumlah peratusan orang yang kerap menggunakan rangkaian sosial hampir 70%. Sebaliknya, kira-kira 32% responden berkata mereka tidak fikir ia berkesan.

-Strategi Rangkaian Sosial untuk Menyelesaikan Isu Serah Tugas

Menurut laporan Perusahaan Kecil dan Sederhana, hampir sepertiga pemilik perniagaan yang menua dipaksa untuk menutup perniagaan mereka kerana mereka tidak dapat mencari pengganti di Jepun. Oleh itu, penggantian perniagaan perusahaan berskala kecil dan sederhana serta perniagaan berskala kecil adalah isu yang mendesak, dan kekurangan pengganti telah menjadi tumpuan dasar negara (Rujukan 1). Selain itu, dengan cabaran berterusan virus korona baharu, inflasi, dan kekurangan tenaga kerja yang teruk, perusahaan berskala kecil dan sederhana serta operator berskala kecil dipercayai akan terus menghadapi situasi yang sukar.

Dalam konteks ini, banyak syarikat di Jepun memajukan pelaksanaan rangkaian sosial enterprise, yang telah menjadi alat yang cekap untuk mengumpul pengetahuan. Rangkaian sosial membolehkan pengumpulan dan analisis interaksi maklumat pelanggan dalam komuniti, mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan yang sama di masa lalu. Pengetahuan dan data terkumpul ini menyokong kemudahan pemudahan cekap membangunkan pengganti, memindahkan tugas antara kakitangan dalam syarikat, dan menggalakkan penggabungan dan pengambilalihan antara syarikat.

Bahkan dalam syarikat di mana serah tugas yang tiba-tiba berlaku disebabkan kekurangan personel yang tidak dijangka, tindak balas yang pantas adalah mungkin apabila orang baru menyertai syarikat atau personel dari syarikat rakan kongsi ditambah. Persekitaran ini, di mana seseorang boleh belajar dengan serta-merta dari pangkalan pengetahuan terkumpul, telah menjadi platform yang secara signifikan meningkatkan kecekapan melatih kakitangan baru.

-Integrasi AI dan Teknologi Sosial

Teknologi sosial maju ke arah menawarkan dan menguruskan pengetahuan dalam cara yang sesuai dengan keperluan dan keupayaan individu dengan bergabung dengan AI. Berikut adalah beberapa contoh:

  • Penyediaan Pengetahuan Dipersonalisasi: AI akan mula menyediakan maklumat yang sama berdasarkan data pekerja yang sedang dicari dan diteliti dalam rangkaian sosial. Ini akan membolehkan pekerja individu memperoleh pengetahuan yang diperlukan secara cekap dan lancar.

  • Pengurusan Pengetahuan Didorong AI: AI mengurus dan mengatur aliran data dan maklumat yang kompleks dengan cekap. Ini membolehkan pekerja mengakses maklumat penting dalam susunan kronologi dengan cepat.

  • Analisis Pengetahuan Ramalan melalui AI: Dengan pengenalan teknologi sosial dan teknik AI canggih, syarikat boleh meramalkan tren pasaran masa depan dan pergerakan industri, merancang program pendidikan dan latihan sewajarnya.

  • Pembangunan Pengganti yang Berkesan: Menggunakan rangkaian sosial enterprise, AI merancang dan mengurus program pembangunan pengganti yang sesuai dengan kadar pembelajaran pelajar, membolehkan pekerja yang mengambil alih peranan baru menjalani latihan dengan lancar dan berkesan.

Kemajuan ini akan membantu syarikat memaksimumkan penggunaan pengetahuan dalaman dan meminimumkan risiko yang disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja. Pada masa depan, integrasi AI dan rangkaian sosial enterprise akan menjadi kunci untuk membina pangkalan pengetahuan yang kukuh yang membolehkan syarikat bertindak balas dengan cepat dan berkesan.

Sasaran Kaji Selidik: Peserta rawak melalui Internet. Dalam kaji selidik ini, untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat, soal siasat pelbagai profesion telah dijalankan.

Profesi Responden: Pekerja syarikat (sepenuh masa, kontrak, sementara), eksekutif dan pegawai, bekerja sendiri, freelancer, doktor dan kakitangan perubatan, suri rumah sepenuh masa, pekerja separuh masa, dan kakitangan sementara di Jepun.

Bilangan Respon yang Sah: 300 respon (300 individu berusia antara 22 hingga 65 tahun)

Tempoh Kaji Selidik: 18 hingga 20 Ogos 2023

Bilangan Soalan: 10

Soalan kaji selidik:

S1: Adakah anda fikir dasar digital Jepun semasa mencukupi?

S2: Selain TV, adakah anda merujuk kepada rangkaian sosial seperti Youtube, X (Twitter), Facebook, Instagram, Threads, dan lain-lain sebagai sumber maklumat?

S3: Adakah anda percaya bahawa dasar digital Jepun, peralihan struktur IT, dan transformasi digital boleh menjadi faktor penting dalam memulihkan ekonomi Jepun pada masa depan?

S4: Dalam perang di Ukraine, teknologi IT telah menjadi asas kehidupan seharian. Adakah anda fikir bahawa infrastruktur IT seperti rangkaian sosial enterprise, yang juga digunakan untuk kerja jarak jauh dan teleworking, adalah alat yang berkesan untuk kesinambungan perniagaan sekiranya berlaku gempa bumi besar atau kecemasan lain?

S5: Pernahkah anda menggunakan Chat GPT atau AI penjana imej seperti “Leonardo.Ai” “Midjourney” dan “Stable Diffusion”?

S6: Adakah anda fikir AI generatif akan mengambil pekerjaan pekerja dalam dekad akan datang?

S7: Adakah anda menggunakan sebarang rangkaian sosial pada masa ini? (Facebook, Instagram, Clubhouse, rangkaian sosial dalaman, perbualan perniagaan, alat komunikasi pasukan, LINEWORKS)

S8: Pernahkah anda menggunakan alat komunikasi pasukan, rangkaian sosial enterprise, atau perbualan perniagaan seperti Slack, Beat Shuffle, Google Workspace, Beat Messenger, Chatwork, Workplace, Teams, Yammer, dan lain-lain?

S9: Baru-baru ini, terdapat kebimbangan yang semakin meningkat mengenai kekurangan tenaga kerja di Jepun. Adakah anda fikir bahawa rangkaian sosial enterprise berkesan untuk ‘serah tugas’ kerja antara pihak?

S10: Adakah anda fikir syarikat perlu memperkenalkan alat kerja jarak jauh sebagai transformasi digital untuk wabak pandemik baharu yang berpotensi, gempa bumi besar, peperangan, atau kecemasan lain pada masa depan?

Kaji Selidik Dilakukan oleh: Freeasy

Tajuk Kaji Selidik: “AI seperti Chat GPT, perkhidmatan rangkaian sosial, alat komunikasi pasukan, dan usaha kerajaan Jepun semasa ke arah transformasi digital.”

Rujukan 1: Edisi 2023, Kertas Putih Perusahaan Kecil dan Sederhana / Kertas Putih Perusahaan Skala Kecil, Gambaran Keseluruhan Cadangan, 4 April 2023, Agensi Perusahaan Kecil dan Sederhana (URL: