Kajian Mendedahkan 16% Rakyat Jepun Telah Cuba ChatGPT dan AI generatif lain

Fajar Era AI dan teknologi sosial mewujudkan jenis pekerjaan baru pada masa depanTokyo, Jepun 7 Sep 2023 – Beat Communication Co., Ltd. (Ibu Pejabat: Minato-ku, Tokyo, CEO: Ryo Murai) menjalankan kaji selidik kesedaran dalam kalangan 300 lelaki dan wanita berusia 22 hingga 65 tahun di seluruh Jepun di internet mengenai AI seperti Chat GPT, perkhidmatan rangkaian sosial, alat komunikasi pasukan, dan usaha kerajaan Jepun semasa ke arah transformasi digital. Ini akan menjadi laporan analisis pertama yang membincangkan penggunaan AI dan tema-tema ini di Jepun pada tahun 2023. 10 soalan yang kami tanya dalam kaji selidik disenaraikan di bahagian akhir.
-Pernahkah anda menggunakan Chat GPT atau AI terjana imej seperti “Leonardo.Ai” “Midjourney” dan “Stable Diffusion”?
Soalan ini dijalankan dengan pilihan “telah menggunakannya”, “telah menggunakannya sedikit” dan “tidak menggunakannya”. Hasilnya, “telah menggunakannya” menyumbang 4% dan “telah menggunakannya sedikit” kira-kira 12%, menjadikan jumlah peratusan orang yang telah menggunakan AI kira-kira 16% di Jepun. Sementara itu, kira-kira 84% menjawab bahawa mereka “tidak menggunakannya”.
Walau bagaimanapun, evolusi teknologi AI adalah pantas, dan penggunaannya dijangka meningkat dalam banyak bidang pada masa depan. Menurut “Temubual kecerdasan buatan ‘berfikir bebas'” yang disiarkan oleh Sky News Australia pada 29 Ogos 2023 (Rujukan 1), robot AI Ameca Desktop yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan yang sama di sebalik ChatGPT4 telah berevolusi sepuluh kali ganda berbanding versi sebelumnya, ChatGPT-3.5, dan dinilai mempunyai IQ 155, hampir setara dengan kecerdasan Einstein. Ramalan bahawa Ameca Desktop akan mencapai 3,000 hingga 5,000 kali kecerdasan manusia dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
-Adakah anda fikir AI terjana akan mengambil pekerjaan pekerja dalam dekad akan datang?
Soal selidik ini dijalankan dengan pilihan “fikir begitu”, “fikir juga sedikit”, “tidak fikir begitu banyak” dan “tidak fikir begitu”. Hasilnya, kira-kira 11% menjawab “fikir begitu” dan kira-kira 44% menjawab “fikir juga sedikit” menunjukkan bahawa lebih daripada separuh responden percaya bahawa pekerjaan akan diambil alih oleh AI terjana dalam dekad akan datang di Jepun.
Pada masa lalu, ramai orang berfikir bahawa revolusi perindustrian akan menyebabkan orang kehilangan pekerjaan mereka, tetapi pada hakikatnya, pekerjaan baru seperti pekerja kilang, mekanik, pekerja kereta api, dan pekerja kilang tekstil telah dicipta. AI boleh menunjukkan keberkesanannya dalam banyak bidang seperti automasi tugas dan menganalisis data, meningkatkan daya saing.
-Rangkaian sosial dan pengalaman pemanfaatan AI serta penciptaan pekerjaan baru
Sama seperti revolusi perindustrian mewujudkan kategori pekerjaan baru, evolusi AI sedang meletakkan asas untuk penciptaan profesion baru sekarang. Sebagai contoh, kemunculan perkhidmatan rangkaian sosial telah membawa kepada penciptaan pekerjaan seperti influencer. Dalam graf di bawah bertajuk “Kekerapan penggunaan AI dalam kalangan pengguna rangkaian sosial,” silang tabulasi Q2 “Adakah anda merujuk rangkaian sosial Youtube, X (Twitter), Facebook, Instagram, Threads, dll, sebagai sumber maklumat selain daripada televisyen?” dan Q5 “Pernahkah anda menggunakan Chat GPT atau AI terjana imej seperti ‘Leonardo.Ai’ ‘Midjourney’ dan ‘Stable Diffusion’?” dibentangkan. Kira-kira 33% daripada mereka yang telah menggunakan AI terjana merujuk rangkaian sosial sebagai sumber maklumat yang sangat penting, dan kira-kira 25% menganggapnya sebagai rujukan, menurut hasil kaji selidik.
Sebaliknya, dalam graf di bawah bertajuk “Korelasi dengan kekerapan penggunaan rangkaian sosial dan kebimbangan rendah terhadap penggantian pekerjaan oleh AI” silang tabulasi Q2 “Adakah anda merujuk rangkaian sosial seperti Youtube, X (Twitter), Facebook, Instagram, Threads, dll sebagai sumber maklumat selain daripada televisyen?” dan Q6 “Adakah anda fikir AI terjana akan mengambil pekerjaan pekerja dalam dekad akan datang?” dibentangkan. Kira-kira 87% daripada mereka yang tidak merujuk rangkaian sosial sebagai sumber maklumat menjawab bahawa mereka sama sekali tidak berfikir kuat bahawa AI akan mengambil pekerjaan mereka, dan 60% menjawab bahawa mereka tidak berasa AI akan mengambil pekerjaan mereka, menurut hasil kaji selidik.
Daripada kaji selidik ini, dapat dilihat bahawa terdapat perbezaan yang ketara dalam persepsi kehilangan pekerjaan akibat kecerdasan buatan antara orang yang secara aktif menggunakan rangkaian sosial dan mereka yang tidak.
-Perkaitan teknologi AI dan pertumbuhan ekonomi
Dalam dunia perniagaan baru-baru ini misalnya platform AI baru seperti “Omneky,” yang menjana iklan dioptimumkan berdasarkan pilihan pengguna, mendapat perhatian dalam industri pengiklanan. Di Omneky, mereka sedang meningkatkan kecekapan iklan dengan mengubah iklan yang dipaparkan berdasarkan analisis corak tingkah laku orang ramai.
Kemajuan jenis ini dalam teknologi AI mendorong peralihan kategori pekerjaan sedia ada. Sebagai contoh,

Penterjemah: Walaupun sebahagian besar kerja penterjemahan secara beransur-ansur dilakukan oleh AI, dijangka akan ada permintaan untuk pakar untuk menilai ketepatan terjemahan ini.
AI Taxi: Dengan proliferasi kereta tanpa pemandu, operator mungkin diperlukan untuk kecemasan dan bukannya pemandu sebenar memandu kereta-kereta itu.

Selain itu, terdapat kategori pekerjaan yang dijangka muncul pada masa depan.

Pakar Etika AI: Pakar yang memantau aspek etika kecerdasan buatan dan membangunkan serta mengaudit garis panduan.
Pereka Ekosistem Data AI: Profesional yang bertanggungjawab untuk pengumpulan data yang berkesan, pengurusan untuk AI dan perlindungan daripada mereka.
Guru AI: Peningkatan pakar yang menawarkan program pendidikan untuk memahami dan menggunakan AI secara berkesan dijangkakan.

AI bukan sahaja mengubah profesion sedia ada tetapi juga memungkinkan penciptaan pekerjaan baru, menawarkan peluang kerjaya dalam pelbagai bidang. Dalam laporan kaji selidik seterusnya, kami akan mengumumkan hasil penyelidikan mengenai penggunaan perkhidmatan rangkaian sosial pada keadaan kecemasan.
Sasaran Kaji Selidik: Peserta rawak melalui internet. Dalam kaji selidik ini, untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat, soalan pelbagai profesion telah dijalankan.
Profesi Responden: Pekerja syarikat (sepenuh masa, kontrak, sementara), eksekutif dan pegawai, bekerja sendiri, freelancer, doktor dan kakitangan perubatan, suri rumah sepenuh masa, pekerja separuh masa dan kakitangan sementara.
Bilangan Maklum Balas Sah: 300 maklum balas (300 individu berusia antara 22 hingga 65 tahun)
Tempoh Kaji Selidik: 18 hingga 20 Ogos 2023
Bilangan Soalan: 10
Soalan kaji selidik:
S1: Adakah anda fikir dasar digital Jepun semasa mencukupi?
S2: Selain TV, adakah anda merujuk rangkaian sosial seperti Youtube, X (Twitter), Facebook, Instagram, Threads, dll sebagai sumber maklumat?
S3: Adakah anda percaya bahawa dasar digital Jepun, peralihan struktur IT, dan transformasi digital boleh menjadi faktor penting untuk memulihkan ekonomi Jepun pada masa depan?
S4: Dalam perang di Ukraine, teknologi IT telah menjadi asas kehidupan seharian. Adakah anda fikir bahawa infrastruktur IT seperti rangkaian sosial enterprise, yang juga digunakan untuk kerja jarak jauh dan teleworking, adalah alat yang berkesan untuk kesinambungan perniagaan sekiranya berlaku gempa bumi besar atau kecemasan lain?
S5: Pernahkah anda menggunakan Chat GPT atau AI terjana imej seperti “Leonardo.Ai” “Midjourney” dan “Stable Diffusion”?
S6: Adakah anda fikir AI terjana akan mengambil pekerjaan pekerja dalam dekad akan datang?
S7: Adakah anda kini menggunakan mana-mana perkhidmatan rangkaian sosial?
S8: Pernahkah anda menggunakan alat komunikasi pasukan, rangkaian sosial enterprise, atau perbualan perniagaan seperti Slack, Beat Shuffle, Google Workspace, Beat Messenger, Chatwork, Workplace, Teams, Yammer, dll?
S9: Kekurangan pekerja mahir baru-baru ini menjadi kebimbangan di Jepun. Adakah anda percaya bahawa perkhidmatan rangkaian sosial enterprise adalah berkesan untuk pemindahan pengetahuan antara pekerja?
S10: Adakah anda fikir syarikat perlu memperkenalkan alat kerja jarak jauh sebagai transformasi digital untuk wabak pandemik baru yang berpotensi, gempa bumi besar, perang, atau kecemasan lain pada masa depan?
Kaji Selidik Dilakukan oleh: Freeasy
Tajuk Kaji Selidik: “AI seperti Chat GPT, perkhidmatan rangkaian sosial, alat komunikasi pasukan, dan usaha kerajaan Jepun semasa ke arah transformasi digital.”
Rujukan:
Sky News Australia’s “Temubual kecerdasan buatan ‘berfikir bebas'”